1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi

15 Nisan 2014

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları’nın düzenlediği Birinci Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Sosyal bilimler öğrencilerinin bilimsel çalışma yapabilecekleri mecraların yetersizliğinden hareketle düzenlenen bu kongre ile; gençlere Türk Dünyasına yönelik gerçekçi ve çok disiplinli bir bakış açısı kazandırmak, gençleri sosyal bilimler alanında araştırma yapmaya ısındırmak ve ileride bu alanda çalışmalar yürüteceğine inandığımız gençleri birbirleriyle tanıştırıp güçlü bağlar kurmalarına ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmelerine aracı olmak amaçlanmaktadır. Bütün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, alanında uzman akademisyenlerle farklı disiplinden öğrencileri bir araya getirecektir.

İsmail Gaspıralı’nın 100. ölüm yıldönümü münasebetiyle ana teması “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” olarak belirlenen Birinci Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi; başta edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat, hukuk, iletişim ve siyaset bilimi olmak üzere sosyal bilimler şemsiyesi altına giren bütün disiplinleri kapsamaktadır.

Önemli Tarihler:

 • Özet metinleri göndermek için son tarih: 09 Mayıs 2014
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 12 Mayıs 2014
 • Bildiri tam metni göndermek için son tarih: 16 Mayıs 2014
 • Kongre: 23-24 Mayıs 2014
 • İstanbul kültür turu: 25 Mayıs 2014

Kongre Katılım Şartları ve Bilgileri:

 1. Lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
 2. Yukarıdaki tarihte tebliğin özet metninin belirtilen şartlara uygun biçimde  gencsosyalbilimciler@turan.org adresine göndermek, tebliğin hakem heyetince kabul görmesi durumunda yine yukarıdaki tarihlerde belirtilen şartlara uygun biçimde tebliğin son halini göndermek gerekmektedir.
 3. Kongreye izleyici olarak katılım ücretsiz olup, tebliğle katılım bedeli 25TL’dir. Bu tutar; kongre materyallerini, tebliğlerin kitaplaştırılması halinde matbaa, kitaplaştırılmaması halinde Kongre CD’si masraflarını, öğle ve akşam yemeklerini ve şehir turunu kapsamaktadır. Şehir dışından gelecek katılımcılardan, talep etmeleri durumunda, ayrıca 25 TL konaklama bedeli alınacaktır.

Kongre Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu
 • Prof. Dr. Mehmet Fikret Gezgin
 • Prof. Dr. Metin Karaörs
 • Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
 • Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz

Kongre Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet Taşağıl – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Alparslan Ceylan – Erzurum Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fethi Gedikli – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Yakıt –  Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel –  İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan – Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recai Coşkun – Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cemalettin Şahin –  Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. İlyas Topsakal – İstanbul Üniversitesi
 • Doç Dr. Kutluk Kağan Sümer – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Çeribaş – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Ceritoğlu – Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. İbrahim Akış – İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Kürşat Gülbeyaz – Dicle Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Aksoy – Marmara Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Ercilasun – Beykent Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ – Çukurova Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu – Kastamonu Üniversitesi

Kongre Başkanı

 • Caner Ocak – Marmara Üniversitesi

Kongre Düzenleme Kurulu

 • Hasan Gökay Aytekin – Boğaziçi Üniversitesi
 • Mehmet Töre Yıldırım – İstanbul Üniversitesi
 • Rabia Umay Can – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Sayime Elif Köker – İstanbul Üniversitesi
 • Zeynep Beyhan – Marmara Üniversitesi

Kongre Sekreteri

 • Neziha Kartal – Marmara Üniversitesi

Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri yazımları için tüm MS Word sürümleri geçerlidir.
 • Bildiri yazımı için kullanılacak font, metnin tümünde Cambria’dır.Tebliğ başlığı kalın 16 punto,
 • Alt başlıklar kalın 11 punto,
 • Metin içinde 11 punto,
 • Dipnotlar 9 punto olarak düzenlenmelidir.
 • Bildiri içinde yer alan şekil, tablo, resim ve fotoğraflar sayfa sınırlarını aşmamalıdır.
 • Metin içinde kaynak gösterirken; yazarın soyadı, yayın yılı: sayfa numarası parantez içinde yazılmalıdır. Örnek: (Yazgan, 1980: 44)
 • Kaynak birden fazla yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” yazılmalıdır. Ancak bu gösterim, tüm kaynakların sıralandığı kaynakçada kullanılmamalıdır. Örnek: (Yazgan ve diğerleri, 1980: 44)
 • Kaynakçada yer alan yazarlar; başta soyadı, sonra adlarının ilk harfi kullanılarak belirtilmelidir.
 • Kaynakça; yazarların soyadına göre alfabetik olarak, aynı yazardan birkaç eser varsa kronolojik olarak hazırlanmalıdır. 
 • Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Anahtar kelime sayısı en fazla beş olabilir.
 • Bildiri özetleri örnek metindeki formata uygun biçimde hazırlanmalıdır.

Özet formatına ulaşmak için tıklayınız.

İletişim: gencsosyalbilimciler@outlook.com

Kabul edilen bildirileri buradan görebilirsiniz.

Etiket:

Kategori: Gençlik Kolları

Comments are closed.