Gezilerimiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak 1989’da Azerbaycan’a yaptığımız 164 kişilik özel uçakla gezi, gezilerimizin başlangıcını teşkil etmiştir. Bundan sonra yılda en çok 2, en az 1 defa mutlaka Türk dünyasının birkaç memleketi içine alan bir bölgesine gene özel uçaklarla seyahat gerçekleştirdik.

Bu seyahatlerimiz iftiharla ilan ediyoruz ki, bütün Türk topraklarına ilk ayak basan Türk grubu olma şerefini bize kazandırmıştır.

Azerbaycan’a yaptığımız ilk seyahat bir bakıma Sovyetler Birliğine ilk giriş sayılabilir. Onbinlerce insan tarafından eşi görülmemiş bir coşkunlukla karşılandığımız bu seyahatten sonra nereye gittikse buna yakın bir coşkunluğu hep yaşadık. Uzun bir hasretin sona ermesi manası taşıyan bu seyahatlerde, henüz Sovyetler Birliği dağılmadığı ve cumhuriyet kurulmadığı halde, havaalanlarının içinde, dövizlerle, milli kıyafetli ekiplerle, milli şerbet ve tatlıların ikramıyla karşılaşmamız, hepimizi her seferinde ağlatmış, gururlandırmış ve bizi kendilerine karşı daimi bir borçluluk duygusu içine sokmuştur. Bu borcumuzu ödemek için her seyahat bize yeni çalışma programları hazırlama ilhamı vermiş, yaptığımız resmi ve gayriresmi ziyaretlerle bu programların gerçekleşmesi için pek çok anlaşmalar imzalamamıza vesile olmuştur.

Gene gururla ve şerefle zikretmek istiyoruz ki, imzaladığımız yüze yakın anlaşmanın hiçbirisini, bizden kaynaklanan bir sebeple gerçekleştirmek gibi bir duruma düşmedik. Bu anlaşmalar neşredilse bir kitap olur. Bu anlaşmalarla gerçekleştirdiğimiz hizmetler yazılsa ciltlerle kitap olur. Bu anlaşmaların taraflarını teşkil eden şahıslar, kurumlar bugün Türkiye’de ilgili hemen herkesin tanıdığı şahıs ve kurumlar haline gelmişse bunun tek kaynağı daima biz olduk.

Seyahatlerimiz son yıla kadar, esas itibariyle, sıfır maliyetle gerçekleştirdiğimiz büyük hizmetlerimizden birisidir. Her defasında ilim adamlarımızdan, sanat adamlarımızdan, iş adamlarımızdan, sendikacılarımızdan ve bütün gönül dostlarımızdan teşkil ettiğimiz heyetler, kendi maliyetlerini ödemenin dışında bu seyahatlerin Vakfımıza yüklediği bütün hediyeler dahil diğer masrafları da karşılama imkanını bize vermişler, bu sayede Vakfımız kendi kaynaklarından harcama yapmaksızın, pek çok yerde kütüphaneler açmış, binlerce hediye dağıtmış, binlerce bayrağımızı, rozetimizi, bozkurt rozetlerini oradaki kardeşlerimize ulaştırmış, aramızda kopmaz bağların teşkili için gerekli herşeyi yapmamız mümkün olmuştur. Bu seyahatlerin hatıralarını yazanlar yüzlerce sayfalık neşriyat yapmışlar, pek çoğu bu imkanı Vakfımız sayesinde bulduğu için bize daima şükranlarını sunduğu halde, bazıları ise Vakfımız prestiji sayesinde hayal bile edemeyeceği bir maliyetle gerçekleştirdiğimiz, hayal bile edemeyecekleri bu geziler için Vakfımıza atıf yapmak gereğini bile duymamışlardır. Tıpkı bizim misafirlerimizi alarak anlaşma imzalayıp yerine getirmeyenler, bizim adımızı kullanarak iş yaptıkları halde bir teşekkürü dahi çok görenler, daha kötüsü bizim adımızla iş alıp dolandırıcılık yapanlar gibi…

Gezilerle ilgili olarak sadece bazı resimler vermekle yetinmek zorundayız. Aslında bu gezilerde gerek Vakfımız mensupları, gerek iştirakçiler sayısız resimler çekmişlerdir. Amatör kameralarla hepsinin video çekimlerini de bulmak kabildir. Bunları değerlendirmek başlı başına muazzam bir iş olduğu için, arşivimizde kullanmak isteyenlerin emrinde olacaktır.

Geziler şüphesiz hepimizde unutulmaz pek çok hatıra bırakmışlardır. Bunların resimlerle tesbiti elbette mümkün değildir. İştirakçiler bu kitapçıktaki resimleri gördükçe bazılarını hatırlamak imkanını bulabilirler.

Gezilerde çektiğimiz Türk tarihi, sanatı, kültürü ile ilgili eserlerin resimlerini birinci derecede buraya koymak gerekirdi. Ancak bunun için renkli ve yüksek maliyetli bir eser neşretmeye değer. Bunu yapamayacağımız için bu tür resimleri burada heba etmekten kaçındık. Bu kabilden elimizde pek çok resim ve video bandı bulunmaktadır. Bunları diğer neşriyatımız içinde yeri geldikçe kullanıyoruz.

Gezilerimiz’den Bazılar

– 12 Kasım 1989 Azerbaycan seyahati ve Türk dünyasıyla ilk kucaklaşma

– 1990 yılında Bakü’ye ikinci bir seyahatimiz olmuş ve çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

– 22 Haziran 1992’de konferansa katılmak üzere Azerbaycan’a gittik.

– 6 Nisan 1992’de Kırım-Bahçesaray gezimizde Mustafa Cemil Kırımoğlu’nu ziyaret ettik.

– 20-24 Mayıs 1993 Yalta’da bir seminer düzenlemek suretiyle Kırım’ı bir daha ziyaret ettik.

– 9 Nisan 1992’de Kırım’dan Kişinev’e giderek çeşitli toplantı ve eğlencelere katıldık.

– Nisan 1992’de Komrat’da bir seminer düzenleyip, bu vesile ile Gagauz kardeşlerimizle tekrar beraber olduk.

– 21 Haziran – 2 Temmuz 1991 tarihleri arasında Almatı’ya ilk defa bir Türk kafilesi olarak gittik.

– 21 Haziran 1992’de Kazakistan’a giderek birçok temaslarda bulunduk.

– Çeşitli tarihlerde Kazan’a giderek çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik.

– Başkurdistan’ın başkenti Ufa’ya ilk Türk kafilesi olarak yine Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ulaştı.

– 3 Eylül 1993’de Çuvaşistan’ın başkenti Çubuksarı’yı ziyaret eden ilk Türk kafilesi olduk.

– 18 Ocak 1994’de asırlardır ilk defa bir cumhurbaşkanına kavuşma dolayısıyla yapılan merasime katılmak için Çuvaşistan’a gittik.

– 5 Temmuz 1994’de Çuvaşistan’da bir gezi daha gerçekleştirdik.

– 3 Temmuz – 14 Temmuz 1993 Vakfımızın Urallardan Altaylara – Altaylardan Sakalara uzanan müthiş bir geziyi gerçekleştirdiği tarihtir.

– 30 Haziran – 9 Temmuz 1994’de Batı Sibirya’ya ilk Türk kafilesi olarak gittik. – 28 Ağustos 1990’da Semerkant-Buhara’ya bir gezi tertipledik.

– 21 Haziran 1992’de beş Türk Cumhuriyetini içine alan muhteşem bir gezi gerçekleştirdik. (Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan)

– Türk Dünyasından Sesler ekibimizi ve Kılıç Kalkan grubunu Nevruz Bayramı kutlamaları dolayısıyla Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a gönderdik.

– 30 Haziran 1992’de Türkmenistan’a 168 kişilik bir kafile ile gittik.

– 17-24 Eylül 1993’de 62 kişilik ilim, sanat, kültür adamları ve üst seviyeli sendika yöneticileri ile Üsküp’e gittik.

– 13 Haziran – 26 Haziran 1994 tarihleri arasında Vakfımız ile Malta Kültür Sanat ve Gençlik Bakanlığı arasında yapılan kültür ve mübadele anlaşması gereği Malta’ya gittik.