Mükafatlarımız

Vakfımızın Türk Dünyası’nın sanat ve mücadele adamlarından bazılarına fırsat zuhur ettikçe plaket veya başka şekillerde mükafatlar vermiştir.

Bu mükafatların şüphesiz teşvik veya ifade edildiği gibi gerçek mükafat vasfı ve gayesi yoktur. Ancak Vakfımızın ideal manzumesi içinde acizane şükranlarımızın ifadesi şeklinde bir mânâ taşıyabilir.

Vakfımız Türk Dünyası’nın her yerinde bizimle işbirliği yapan ve gayemize uygun tutum ve davranışları olan ve benzeri teşkilâtların liderliğini yapan pek çok kimseye ayyıldızlı altın yüzük, altın ve gümüş bozkurt rozet ve kolye gibi esas itibariyle hatıra kıymeti olan hediyeler dağıtmıştır. Ayrıca aşağı yukarı ayyıldız ve bozkurt rozeti olarak dağıttığımız hatıraların sayısı yirmi bini geçmektedir.

Mükâfatlarımızın bir bölümü de Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinden kendi açtığımız lise ve fakültelerde üstün başarı gösteren öğrencilerimize Türkiye’yi gezdirmek şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan mahalli lise müdürleri ve üniversite rektör ve yardımcılarına da aynı şekilde Türkiye’yi görme ve gezme imkânı verdik. Bu cümleden Türkiye’ye getirttiğimiz, öğrenci, ilim adamı ve öğretmenlerin sayısı pek çoktur. Bunlar yalnız İstanbul’da değil çok kere bize destek olan kuruluş ve dostlarımızın bulunduğu Bursa, Kayseri, Konya, Niğde, Kırşehir, Ankara ve İzmir gibi şehirlerimizde de gezdirilmiş, ağırlanmış, bütün müze ve saraylarımız, camilerimiz, Anıtkabir ve çarşılarımızda incelemeler yapmalarına imkân verilmiş, kısaca Türkiye’nin tam hayranı olarak dönmeleri için elden gelebilecek herşey yapılmaya çalışılmıştır. Bilinmesi gerekli bir gerçektir ki, bütün misafirlerimiz daha İstanbul’da karşılanır karşılanmaz, kafalarına yerleştirilmiş, olan Türkiye’nin yoksulluğu, açlığı, pisliği gibi fikirlerin ne derece sahte propagandaya dayalı olduğunu anlamakta ve komünizmin yalana dayalı idaresine bin kere daha lanet etmektedirler. Gördüklerinden Türk olarak gurur duymayanına rastlamadık.

Türkiye’de İsmail Gaspıralı ile ilgili olarak açtığımız kompozisyon yarışmanın ilk dördüne 4, 3 ve 2 yıllık burslar ve 17.’ye kadar derece alanlara da Türk Dünyası Tarih Dergisi’nin 1 yıllık abonesini mükâfat olarak sağladık. Bu yarışmamız İsmail Gaspıralı’ya gençlerimizin hiç de bîgâne olmadıklarını göstermiş, 300’e yakın gencimiz bu yarışmaya katılmıştır. Mükâfat dağıtımında iki bakanımız hazır bulunmuş ve yarışmanın takdir edildiğini ifade etmişlerdir.

Mükâfatlarımız içinde Türk Dünyaı Araştırmaları Vakfı’nın amblemiyle yapılmış altın madalyalar da bulunmaktadır. Bunlardan birisi Azerbaycan’ın Başbakanı Sayın Hasan Hasanov’a takdim edilmiştir.

Plaket şeklindeki mükâfatlarımız ise daha çok sanat ve ilim adamlarımıza sunulmuştur. Meselâ Küçük Ağa filminin rejisör ve artistlerine, Kuruluş  filminin bütün yaratıcılarına, Azerbaycan ilim adamlarından Prof. Dr. Bahtiyar Vahapzade, Prof. Dr. Teymur Veliyev, Prof. Dr. Kâmil Veliyev, Türkiye’de Kâmil Paşa ünvanını verdiğimiz Kâmil Mehmedov, Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbül, Prof. Dr. Ziya Bünyatov, Prof. Dr. Nurettin Rızayev, Prof. Dr. Süleyman Eliyarlı, Prof. Dr. Eldar Salayev, Doç. Dr. Ebülfez Eli Elçibey’e ve belki de hatırlayamadığımız başka kıymetli ilim ve fikir adamlarımıza verilmiştir.

Azerbaycan Şenliklerine katılan 160 kişilik büyük grubun her birine, Azerbaycan Akademik Devlet Dram Tiyatrosu’nun ekibinin her birine ve Kayseri’de düzenlediğimiz I. Büyük Azerbaycan Kongresi’nin tebliğcisi olan bütün misafirlerimize birer altın yüzük takmak suretiyle onlarla da aramızda ebedi bir bağın kurulmasına çalıştık. Tabii bu arada Tataristan’dan (meselâ Fevziye Bayram), Kazakistan’dan, Türkmenistan’dan, Kırgızistan’dan davet ettiğimiz ilim adamlarına da aynı şekilde birer kalıcı hatıra ile mukabele ettik.

– Doğu Türkistan davasının yılmaz mücahidi İsa Yusuf Alptekin ile kalbî bağımızı ona taktığımız bir ayyıldızlı altın yüzük ile ifade etmek istedik.
– Yücel Çakmaklı’nın yönettiği büyük milliyetçi yazarlarımızdan Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı eserin filmine bütün emeği geçenlere, İstanbul Basın Sarayı’nda bir merasimle birer plaket verdik.
– Azerbaycan’ın Başbakanlığını yapan ve Vakfımıza büyük manevi destek sağlayan Sayın Hasan Hasanov’a üzerinde Vakfımız amblemi bulunan bir altın madalya takdim ettik.
– Azerbaycan’dan Vakfımızın misafiri olarak davet ettiğimiz, o tarihlerde Halk Cephesi’nin liderlerinden olan ve Elçibey’in en yakın iki adamı olma sıfatını kazanmış İtibar Mehmedov ve İskender Hamidov’a ayyıldızlı altın yüzük hediye ettik.
– “OSMANCIK (Kuruluş)” filminin bütün emektarlarına Süleymaniye Kültür Merkezimizde birer plaket verdik.
– Vakfımızın ayda bir yayınlanan Türk Dünyası Tarih Dergisi adına Milli Eğitim Bakanlığımızın izniyle liseli gençler arasında düzenlenen “İsmail Gaspıralı” konulu kompozisyon yarışmasının mükâfat töreni Süleymaniye Kültür Merkezimizde yapılmış ve jüri tarafından seçilen 17 isim çeşitli hediyelerle mükâfatlandırılmıştır.
– Çuvaşistan’da Türkiye ile ilgili bir bilgi yarışmasında birinci seçilen Çuvaş Türk kızına Vakfımızın amblemini havi bir tabak verdik. Aynı ülkede 1994 yılında birinci bir kızımızı da Türkiye’de 15 gün gezdirmek suretiyle mükâfatlandırdık.
– Vakfımız, Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov, Olcas Süleyman, Renat Muhammedi gibi dostlarımıza çeşitli vesilelerle ayyıldızlı yüzük takmıştır.