Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi

http://www.bakuataturklisesi.org/

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, 1980’de kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) vasıtasıyla Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birliği” yolunda eğitim, bilim ve kültür faaliyetleri yürüten Prof. Dr. Turan Yazgan’ın girişimleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla 1992 yılında açılmıştır.

25 yıldır başarılı bir şekilde eğitim öğretim faaliyeti devam eden Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, neredeyse 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Devletiyle aynı yaştadır.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde eğitim-öğretim, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığının müfredat programı birleştirilerek yürütülmektedir. Toplam 11 yıllık eğitimin, ilk dört yılında Türkiye’den görevlendirilen sınıf öğretmenleri vasıtasıyla, ağırlıklı Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler, orta ve lise kademelerinde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesiyle öğrenimlerine devam ederler.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nin Türkiye Türkçesi eğitimi ders kitapları ücretsiz olarak TDAV tarafından Türkiye’den gönderilir. Yakın zamana kadar öğrencilerin okul formaları, ilk sınıflardaki beslenme gereçleri de TDAV tarafından ücretsiz karşılanmıştır. Lise öğrencilerinden, verilen eğitim öğretim karşılığı olarak son birkaç yıla gelene kadar, hiçbir ücret alınmamış, tüm masraflar TDAV tarafından karşılanmıştır. İdareci, öğretmen ve diğer çalışanların aylık ve ücretleri TDAV tarafından karşılanır.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi binası, derslikleri ve laboratuvarları 2015 yazında TDAV’ın girişimleri ve katkılarıyla baştan aşağı fizikî olarak yenilenmiş; bilgisayar, akıllı tahta ve diğer çağdaş ders araç gereçleriyle donatılmıştır. Lisenin modern Fizik-Kimya-Biyoloji laboratuvarı, nicelik ve nitelik açısından donanımlı bilgisayar sınıfı ve TDAV’ın Türkiye’den gönderdiği binlerce kitabın yer aldığı zengin bir kütüphanesi bulunmaktadır.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Dünyası’nın millî bayram ve günlerini eksiksiz olarak kutlar, Türk büyüklerini doğum ve ölüm yıldönümlerinde anar ve bu şekilde öğrencilerinde kalıcı millî bilinç oluşturur.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Dünyası bilimi, kültürü ve diğer alanlarına önemli katkılar sağlamış kişileri zaman zaman okulda ağırlayıp öğrencileriyle tanıştırarak başarılı millet fertlerini örnek almalarını sağlar.

Bakü Atatürk Lisesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası birçok yarışmaları ilgiyle takip edip, bu yarışmalarda okullarını en iyi bir şekilde temsil ederek çok iyi derecelere sahip olmuşlardır.

On bir sınıfında, yaklaşık 600 öğrenci mevcudu olan Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, öğrencilerini çok ciddi bir seçme sınavıyla kabul eder. Bugüne kadar sayıları binlere varan öğrenciyi mezun eden Türk dünyası Bakü Atatürk Lisesi, mezunlarının tamamına yakınını, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere önde gelen üniversitelerinin çağdaş gelecek vaat eden bölümlerine yerleştirmiş, bu vasıtayla ulusal ve uluslararası alanlarda millî şuura sahip istihdama basamak olmuştur.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi eğitim öğretiminin hedefi;

 • Türk vatanını ve milletini seven,
 • Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinin yanında olan,
 • Türk Halkları arasında kültürel ve ekonomik işbirliğini sağlayan,
 • İnsana ve çevreye saygı duyan,
 • Yenilikçi ve çağdaş gelişmelere ayak uyduran,
 • Sorumluluk alıp inisiyatif kullanan,
 • Sorgulayan ve düşüncelerini özgür olarak ifade eden,
 • Demokratik, dürüst, güvenilir ve adil olan,
 • Etik değerlere önem verip hayata geçiren,
 • Toplumsal yaşam kurallarını bilip uygulayan,
 • En iyi olmaya çalışıp en iyiyi yapan nesiller yetiştirmektir.

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyası’nda açtığı “ilk” öğretim kurumu olan  ve her yıl değişik zamanlarda ziyaret edip mezuniyetinde bulunduğu ve “Göz Bebeğim” dediği Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, TDAV tarafından bu özelliği dikkate alınarak her yıl kendini yenileyen liyakatli öğrenim kadrosu, ders araç-gereç donanımı ve seçme öğrencileriyle Azerbaycan-Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası’nda bir bilim, sevgi ve barış köprüsü olmaya devam edecek, yetiştirdiği öğrenciler Türk Dünyası’nı çağdaş uygarlığın en yüksek noktasına taşıyacaktır.