Kurumlarımızın Genel Özellikleri

  • Yükseköğretim kurumlarımızın ilgili mevzuat doğrultusunda, YÖK tarafından denkliği tanınmıştır,
  •  Eğitim dili Türkiye Türkçesidir; Yerel ülkenin dili, tarihi vb. dersler, kurumumuzun bulunduğu ülkenin diliyledir. 
  • Dersler, Türkiye üniversitelerinde görevlendirilmiş hocalarımız, Türkiye’de yeterli akademik seviyeye ulaşmış hocalarımız, ilgili ülkede kendi fakültelerimizde okuttuğumuz ve sonrasında Türkiye’de akademik eğitim aldırdığımı hocalarımız tarafından verilir. Tabii ki uygun nitelikteki yerli hocalarımız da bu kadroda yer alırlar.
  • Fakültelerimiz ve bölümlerimizdeki ana bilim dallarında, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye üniversitelerinin ders programları okutulur. 
  • Öğrencilerimiz ilgili fakülte/bölüme kurduğumuz kütüphanelerinde YÖK ölçütlerine uygun nitelik ve nicelikte başvuru kaynağına ulaşma imkânına sahiptirler.
  • Eğitim, modern şartlara ve eğitim teknolojilerine tamamen uygun vasıtaları da kullanmak suretiyle yapılmaktadır. 
  • Eğitimimizin amacı Türk Dünyası’nın “dilde, fikirde, işte birliği ve çağdaş geleceği için nitelikli insan yetiştirmektir.
  • Fakülte, bölüm ve liselerimiz Türk Dünyası’ndaki akademik, eğitim, kültür faaliyetlerini yakından takip eder, bu faaliyetlere gereği kadara katılır ve zaman zaman bu faaliyetlere ev sahipliği yapar.