Türk Dünyası Korkut Ata Kazak-Türk Lisesi

Türk Dünyasında “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” çerçevesinde açtığımız Kızılorda Türk Dünyası Korkut Ata Türk Kazak Lisesi, Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi ile Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasında 1993 yılında yapılan sözleşmeyle Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Türk Dünyası Korkut Ata Kazak Türk Lisesi, 7. sınıftan başlayarak 7,8,9,10,11. sınıflarda Türkçe öğretimi yapmaktadır.

Kazakistan müfredatına göre eğitim yapmaktadır. Bu müfredatın yanında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafındanTürkiye Türkçesiyle Türk Dili, Genel Türk Tarihi ve Kültürü dersleri verilmektedir.

Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin aylık, yolluk ve barınma giderleri, Türkçe eğitimin araç gereçleri ve kitapları Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Kızılorda Korkut Ata Kazak- Türk Lisesi, Kazakistan Eğitim Yasalarındaki değişiklikler sebebiyle, 2012-2013 öğretim yılı sonunda kapanmıştır.