Yurtdışı Merasimlerimiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak Türk Dünyası ile temasa geçtiğimiz ilk günden itibaren bu cumhuriyetlerdeki eğitim sisteminin, siyasi sistemin bir parçası olduğunu görerek, yapılacak en önemli işin bu sistemin dışında yeni bir eğitim sistemiyle, yeni insanlar yetiştirmek olduğuna inandık. Bu inancımızın gereği olarak, eğitim sisteminin değiştirilmesi bizim imkanlarımız içinde olmadığından, yeni müesseseler kurarak, buradan yetişecek gençlerle sistemi değiştirmeyi hedefledik. Bu hedefe varmak için Türk Dünyasında ilk, orta ve lise seviyesinde okullar, yüksek okullar, işletme fakülteleri ve türkoloji fakülteleri, kütüphaneler, Türk Dünyası kültür merkezleri açmayı ve işletmeyi birinci vazife olarak kabul ettik. Ayrıca geziler, seminerler, sempozyumlar, kurultaylar, şenlikler düzenlememiz gerekti. Bütün bu faaliyetler, özellikle o ülkelerde birtakım merasimlerin gerçekleştirilmesine yol açtı. Adeta her faaliyet beraberinde bir merasimi de birlikte getirdi. Gerçekte bizim gayemiz vatan, millet, bayrak sevgisiyle yoğrulmuş, çağdaş bilimin gereklerini yerine getiren ve ülkesi için, milleti için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir nesil yetiştirmekti. Türkiye’yi oralardaki kardeşlerimize, onları da Türkiye’ye tanıtmaktı. Bu konuda daima ilk adımları atan, Türk coğrafyasındaki bütün halkların en üst temsilcilerini Türkiye’ye ilk defa getirerek onların adlarını ve varlıklarını hem yetkililere hem kamuoyuna ilk defa duyuran vakıf sıfatını hakkıyla kazandık. Bu inanç ve gayretle başladığımız çalışmalar, büyük engellerle karşılaşmasına rağmen olumlu bir şekilde sürmektedir. Bugün artık inancımız odur ki, mekteplerimizde okuyan, kütüphanelerimizden faydalanan, Türk Dünyası kültür merkezlerinde araştırma ve inceleme yapan, seminerlerimize, kurultaylarımıza kısacası her çeşit toplantilarımıza katılan kardeşlerimiz mutlaka Türkiye’nin kendileri için beslediği iyi niyeti, Allah’ın bizleri kardeş yarattığı gerçeğini öğrenmiş bulunmaktadırlar.

Bu düşüncemizi ilk olarak 1990 yılında Azerbaycan’da Türk Dünyası Kitabevi’ni açarak fiiliyata geçirdik. Burası bizim için Türkistan’a açılan bir kapı, bir köprü oldu. Buradan hareketle Kazakistan, Tataristan, Çuvaşistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve hatta Sibirya’ya ulaştık. Bu suretle açtığımız okullar, kütüphaneler, kültür merkezleri ve kurulmasına yardımcı olduğumuz bazı teşekküller, başta düşündüğümüz gayeye bizi ulaştırma yolunda epey mesafe almamıza yardımcı oldu. Gayemizden hiçbir fedakarlık yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu çalışmaların sonunda hedeflediğimiz noktaya mutlaka ulaşacağız. Çeşitli Türk Cumhuriyetleri’nde ve boylarında açmış bulunduğumuz müesseselere yenilerini ekleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunun Türk Dünyasının fikirde, dilde, işte birliği için vazgeçilmez bir iş olduğunun şuurundayız. Bu şuurda, şevk, gayret ve fedakarlıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu arada müessese açtığımız her yerde büyük bir fedakarlıkla bize yardımcı olmaya çalışan dostlarımıza da şükranlarımızı arzediyoruz. Onların dostluğu ve gayretiyle bizim çalışmalarımızı birleştirmek mümkün değilse hiçbir netice ummak da mümkün olamaz.

Yurtdışındaki müesseselerimiz binaları ve kısmen elemanları mahalli otoritelerce karşılanan, onlara ait fakat bizim işlettiğimiz veya müşterek işlettiğimiz müessesellerdir. Bunlar orta seviyeli okullar, işletme fakülteleri, bir işletme enstitüsü, üniversitelerin ve pedagoji enstitülerinin bizim yardımımızla açılmış Türk dili bölümleri, müstakil kütüphaneler, umumi kütüphaneler bünyesinde kurulmuş Türk Dünyası kütüphaneleri, kültür merkezleri gibi müesseselerdir. Bunlara bir de Bakü’de bulanan Türk Dünyası Kitabevimizi eklemek gerekir.

Bazı Merasimlerin tarihlerini aşağıda sunuyoruz:

 • Eylül 1990, Azerbaycan (Bakü) Türk Dünyası Kitabevi’nin açılışı (Başbakan ve Elçibey de katıldı.)
 • 15 Eylül 1990, Fatih, Azerbaycan Kitabevi’nin açılışı (Azerbaycan Hafif Sanayi Bakanı katıldı.)
 • 26 Mayıs 1991, Azerbaycan (Bakü) Menejerlik Yüksek Okulu’nun açılışı (Başbakan ve pek çok alim ve yazar katıldı.)
 • Ekim 1991, Tataristan (Alabuga) Türk Dünyası Kütüphanesi’nin açılışı (Yarçallı ve Alabuga valileri katıldı.)
 • Haziran 1992, Kırım (Bahçesaray) Kütüphane ve Bilgisayar Merkezi’mizin açılışı (Mustafa Cemil Kırımoğlu katıldı.)
 • 13 Eylül 1992, Azerbaycan (Bakü) Türk Dünyası Atatürk Lisesi’nin açılışı (Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı, Bakanlar ve milletvekilleri katıldı.)
 • 1 Eylül 1992, Tataristan (Kazan) Tatar-Türk Kızlar Lisesi’nin açılışı (Tataristan Milli Eğitim Bakanı katıldı.)
 • 1 Kasım 1992, Azerbaycan (Bakü) Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin açılışı (Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Halk Tahsil Nazırı, milletvekilleri ve pek çok alim ve yazarlar katıldı.)
 • 27 Ekim 1993, Kırgızistan (Celalabat) Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin açılışı (Vali, Belediye reisi katıldı.)
 • 24 Ocak 1994, Tataristan (Kazan) Türk Dünyası Kültür Merkezi’nin açılışı (Çuvaşistan ve Tataristan’dan milletvekilleri ve bakanlar katıldı.)
 • 4 Temmuz 1994, Batı Sibirya (Tümen) Türk Dünyası Kitabevi’nin açılışı (Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı ve milletvekili, Tümen Belediye Başkanı ve velisi katıldı.)
 • 6 Temmuz 1994, Çuvaşistan (Çubuksarı) Türk Halkları Dostluk Merkezi’nin açılışı (Milli Eğitim Bakanı ve milletvekilleri katıldı.)
 • 1 Eylül 1994, Tataristan (Çallı) Kızlar Lisesi’nin açılışı (Milli Eğitim Bakanı, Vali ve Milli Eğitim Müdürü katıldı.)
 • 1 Eylül 1995, Çuvaşistan (Çubaşkar) Bilgisayar ve Tercümanlık Yüksek Okulu’nun açılışı (Çuvaş Devlet Üniversitesi rektörü ve milletvekilleri katıldı.)
 • 1990-1994 tarihleri arasında bunlara ilaveten Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tataristan’da lise ve üniversite bünyelerinde Türk Dili bölümlerinin, diğer lise ve merkezlerimizin açılış merasimleri diğer bölümlerimizde yer almaktadır.