Seminer, Kongre ve Kurultaylarımız

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak yurtiçinde ve yurtdışında iki türlü seminer faaliyeti sürdürmekteyiz. Birinci tip seminerlerimiz Kutyay başlığı altında ve Sosyal Siyaset sahasında icra edilmektedir. Diğeri ise daha çok Türk Dünyasının iktisadi ve sosyal bünyesi ile alakalıdır. Bunların bir kısmı da dört ile altı hafta süreli olup Türk Dünyasının üst seviyeli uzmanlarına serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, para, bankacılık gibi onlara yabancı konularda bilgi verme maksadı gütmektedir.

Kutyay seminerleri Türk işçi-işveren çevrelerinde çok takdir kazanmış, ciddi ve seviyeli seminerlerdir. Dört veya yedi gün süreli olmaktadırlar. Yurtiçinde ve yurtdışında lüks otellerde icra edilmektedirler. Memleketimizin çalışma hayatının girift meselelerini çözmek, bu meseleler üzerinde işçi, işveren, hükümet ve üniversite çevresini biraraya getirerek, serbestçe tartışma ortamını hazırlayarak, çalışma barışına hizmet etmek gayesi güdülmektedir. Kutyay bu maksatla çalışan Vakfımızın önemli bir kuruluşudur. Amblemini işçi, işveren ve devleti temsil eden üç ışıklı bir meşale teşkil etmektedir. Meşalenin çanağı da milleti temsil eder. Milletle devlet bütünleşmiş olarak diğer ışınlar da millete dönük olarak gözükürler. Kutyay şimdiye kadar yurtiçinde ve yurtdışında, gerçekten çalışma barışına hizmet etmiş, sosyal meselelerimizin çözümüne ışık tutmuş, işçi ve işverenin üst seviyeli temsilcilerini biraraya getirerek aralarında diyalog kurulmasını sağlamış ve hükümetle ilim ortamı içinde buluşmaları, konuşmaları imkanını bahşetmiştir.

Diğer taraftan da Türk ülkelerine işçi-işveren ve ilim adamlarımızı götürmek suretiyle oralarda icra ettiğimiz birer günlük mukayeseli iktisat ve sosyal siyaset seminerleri icra edilmiştir. Bu tip seminerler aynı zamanda geniş bir gezi programıyla desteklenmiş ve asgari 60-70, azami 164 kişilik kafilelerle Türk Dünyasının hemen bütün bölgeleri gezilmiş, öğrenilmiş ve çeşitli kültürel, iktisadi, sosyal münasebetlerin kurulmasına da vesile olunmuştur.

Bu seminerlerin yapıldığı bazı merkezler şunlardır:

Bükreş, Kıbrıs, Bakü, Almatı, Bişkek, Akşaabat, Semerkant, Kazan, Kızıl, Yakut, Abakan, Tümen, Çubuksarı, Yalta, Kahire, Üsküp, Kişinev, Komrat….

Bugün Türk Dünyasının çeşitli bölgeleriyle ticari münasebetlere giren ve hatta yatırım yapan dostlarımızın birçoğu bu seminerlerin kendilerine verdiği tanışma, görüşme imkanlarından istifade etmişler, Vakfımızın bu ülkelerdeki itbarından yararlanarak yüksek seviyeli resmi görüşmeler ve anlaşmalar yapmak fırsatını da bulmuşlardır.

Bunlardan başka, bazı Vakıf elemanlarımız, konularıyla ilgili olarak, zaman zaman seminerler vermek üzere yurtdışına davet edilmişlerdir.

Türk Dünyası Müzik Grubu şefimiz Nermin Gültek, Belçika’nın Gent şehrinde Türkler için çalışan De Poort-Beraber kuruluşunun davetlisi olarak 1992 yılında üç aylığına gittiği Belçika’da, “Geleneksel Anadolu Türk El Sanatları” sergisi çevçevesinde Türk müziğiyle ilgili başarılı seminerler vermiştir.

Gültek, 1994 Mayıs ayında yine Türk müziğiyle ilgili seminerler vermek ve Valandova belediyesinin düzenlediği Bahar Şenliği-Balkan Folkor Festivali’ne Vakfımızı temsilen katılmak üzere Makedonya’ya davet edilmiştir. Makedonya Televizyonu festivali izleyen Gültek’le röportaj yaparak yayınlamış ve canlı Cumartesi Sohbetleri programına misafir etmiştir.

Seminerlerimiz, Kongrelerimiz ve Kurultaylarımız’dan Bazıları

– Vakfın kuruluşundan 1989’a kadar Kutyay başlığı altında Türkiye’de ve Türkiye dışında 17 seminer gerçekleştirdik.

– İstanbul, 10 Mart 1989 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Lozan Anlaşması ve Dış Türkler” üzerine bir konferans

– 8 Nisan Cumartesi günü Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Faruk Sümer tarafından “Türkiye’nin Doğuşu” konulu konferans ve aynı tarihte Kutyay’ın bir seminerinde de “Tarihte Anadolu İktisadiyatı” konulu bir tebliğ verildi.

– İstanbul, Mayıs 1989 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Ahat Andican’ın “Afganistan ve Türkler” konulu konuşması

– İstanbul, Ekim 1989 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “I. Uluslararası Türkistan Milli Kurultayı”nın toplanması şerefine düzenlenen yemekli ve sohbetli toplantı

– 22 Aralık 1989 Silivri Klassis Otel’de “1989 Tecrübesi Işığında Endüstri İlişkileri İle Sağlık Sistemimizin Değerlendirilmesi ve Geleceği” konulu seminer

– 12 Şubat 1990 Almanya’da “Türk Dünyası ve Meseleleri” üzerine bir sempozyum

– 28 Mayıs 1990 Kayseri’de I. Milletlerarası Büyük Azerbaycan Kongresi

– 14 Temmuz 1990 Kıbrıs Girne’de “Yeni Kurulan Türk Cumhuriyetleri, Sosyal ve Ekonomik Meseleleri” isimli bir konferans

– 2-3-4 Eylül 1990 Azerbaycan Bakü’de bir konferans

– 3 Aralık 1990 Atatürk Kültür Merkezi’nde “II. Milletlerarası Türkistan Kurultayı”nın açılışı

– 12 Ocak 1991 Atatürk Kültür Merkezi’nde “Türk Dünyası ve Şimal Türkleri” konulu konferans

– 16 Şubat 1991 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Gagauz Cumhuriyeti kurulması ve meseleleri” hakkında konferans

– 2 Nisan 1991 İstanbul’da “Türk Dünyasındaki Son Gelişmeler” konusunda bir  sohbet

– 30 Mayıs 1991 Tataristan Kazan’da “Tataristan’ın İktisadi Potansiyeli” üzerine bir konferans

– 15 Haziran 1991 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Gagauz Cumhurbaşkanı Stefan Topal tarafından verilen bir konferans

– 13-17 Temmuz 1991 Vakfımız Azerbaycan Bakü’de “Azerbaycan Halk Cephesi I. Olağan Kurultayı”na katıldı.

– 14-17 Kasım 1991 Abant’ta “İş Dünyası Beklentileri 91” konulu bir seminer

– 10 Şubat 1992 Bursa’da “Türk Cumhuriyetlerinin İktisadi Potansiyeli” adıyla düzenlenen sempozyum

– 13 Şubat 1992 Bursa’da “Türk Cumhuriyetlerini Tanıtma” adı altında bir konferans

– 16 Şubat 1992 Bursa’da “Türk Cumhuriyetlerinin İhtiyaçları ve İhracat Potansiyelleri” üzerine bir konferans – 29 Şubat 1992 Mısır Kahire’de “İş, İşçi ve İş Güvenliği” konularında bir seminer

– 24-25 Nisan 1992 Kıbrıs Girne’de “Demokrasi ve Türk Cumhuriyetleri” konulu bir seminer

– 28-30 Nisan 1992 İstanbul, Süleymaniye Kültür Merkezinde “Çalışma Hayatımızda İşverenlerin Mükellefiyetleri” adıyla düzenlenen sempozyum

– 4 Mayıs 1992 Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Azerbaycan ve Demokrasi” konulu konferans

– Mayıs 1992 Belçika-Gent’te “Geleneksel Anadolu Türk El Sanatları” sergisi çevresinde Türk müziğiyle ilgili seminerler

– Haziran-Temmuz 1992 Belçika-Gent’te “Türk Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi” ile “Belçika’daki Türk Gençlerinin Sorunları” konulu seminerler

– 3 Haziran 1992 Amerika (Newyork)’da “Türk Dünyası Kurultayı”

– 22 Haziran 1992 Kazakistan (Almatı)’da “Türkiye Ekonomisi” konulu seminer

– 24 Haziran 1992 Kırgızistan (Bişkek)’da “Türk Dünyasının Eğitim Meseleleri” adı altında bir sempozyum

– 29 Haziran 1992 Türkmenistan (Aşkabat)’da “Türkmenistan’ın Sosyal ve Ekonomik Meseleleri” konulu sempozyum

– 1 Ağustos 1992 Ankara’da “Türk Cumhuriyetleri’nde Sanat ve Sanatçılar” adı altında konferans

– 29 Aralık 1992 İstanbul Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü”

– 26 Ocak 1993 İstanbul Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Ahmed Yesevi” konulu konferans

– 17 Şubat 1993 İstanbul’da “Ülkelerin Meseleleri ve Müşterek Alfabe” konulu sempozyum

– 18-21 Şubat 1993 Kıbrıs (Girne)’de “Onaylanan Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Endüstri İlişkileri” üzerine bir seminer

– Mayıs 1993 İstanbul’da “Türk Dünyası Eğitim Meseleleri ve Acil Tedbirler” adlı bir konferans

– 20-24 Mayıs 1993, Kırım-Yalta’da “Mukayeseli Endüstri İlişkileri” konulu seminer

– 4 Temmuz 1993 Altay Özerk Cumhuriyeti’nde “Henüz Bağımsız Olmamış Türk Cumhuriyetlerinin Meseleleri” isimli bir sempozyum

– 10 Temmuz 1993 Yakutistan’da “Henüz Bağımsız Olamamış Türk Cumhuriyetlerinin Meseleleri” isimli sempozyum

– 14 Temmuz 1993 Tataristan (Kazan)’da Altay ve Yakutistan’da düzenlenen sempozyum

– 3 Ağustos 1993 İstanbul’da “Urallardan Altaylara, Altaylardan Sakalara Gezisi”nin değerlendirilmesinin yapıldığı konferans

– 2 Eylül 1993 Çuvaşistan (Çubuksarı)’da “Türk Halkları Asamblesi III. Olağan Kurultayı” yapıldı.

– 18 Eylül 1993 Makedonya (Üsküp)’da “Makedonya’nın Sosyal ve İktisadi Vaziyeti” adlı bir seminer

– 20 Eylül 1993 Makedonya (Üsküp)’da “Özelleştirme ve Sendikalar” konulu seminer

– 2-6 Aralık 1993 Amerika’da (Washington)’da “Türk Dünyası III. Kurultayı” düzenlendi

– 19-22 Aralık 1993 Abant’ta “Özelleştirme, Yönetimde Yeni Metodlar ve Üçlü Görüşmeler” konulu seminer

– Mayıs 1994 Makedonya’da (Valandova-Dedeli)’da Türk müziğiyle ilgili seminer

– 22-26 Kasım 1995, Süleymaniye Kültür Merkezi’nde “Türk Dünyasının Sosyo-Ekonomik Meseleleri ve Türkiye Tecrübesi” konulu sempozyum. (Türk Dostluk Vakfı ile müşterek) Türk Dünyasının her yerinden 25 ilim adamı katıldı.

– 1-3 Aralık 1995, Diyanet Vakfı Salonu’nda “İslami Değerlerin Geleceği” konulu seminer. (Türk Demokrasi V., Türkiye Diyanet V., Türk Ocakları Genel Merkezi ile müşterek) Türk Dünyasından 25 ilim ve devlet adamı katıldı.