Ergenekon’dan Çıkışımız

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, kurulduğumuz 1980 yılından beri, Kırımlı fikir atamız Gaspıralı İsmail’in “DİLDE, FİKİRDE, İŞDE BİRLİK” özdeyişiyle ifade ettiği Türk Ülküsü istikâmetinde, Türk Dünyasına ulaşıyor, her yönüyle araştırıyor ve yayımladığımız ve yayımlamakta olduğumuz üç yüzden fazla ilmî eserle sizlerle paylaşıyoruz.

Daha Sovyetler Birliği dağılmadan 1989 yılından başlayarak Genel Başkanımız Prof. Dr. Turan YAZGAN öncülüğünde bilfiil girdiğimiz Sovyetler Birliği egemenliğindeki Türk Ülkelerinde açtığımız kültür merkezleri, eğitim kurumları vasıtasıyla kardeşlerimizle aramızda dostluk köprüleri kuruyoruz.

Türk Dünyasının birliği yolunda başlattığımız ilklerle Türklüğü, Atatürk’ün “TÜRK BİRLİĞİNE İNANIYOR VE ONU GÖRÜYORUM !” buyruğuyla belirlediği hedefe ulaştırmaya gayret ediyoruz.

İşte, bu ilklerden biri de, her ne kadar Türkiye kırsalındaki Türk boyları tarafından türlü adetlerle yaşatılsa da, genel anlamda gündemimizden uzaklaşmış Türk Dünyasının Ulu Gün‘ü Ergenekon / Yeni Gün, bir diğer ifadeyle Nevruz‘dur.

Millî birliğimizi bozmak isteyen malum çevrelerce sahiplenilmeye çalışılan Ergenekon / Nevruz’umuza, 1990 yılından beri sahip çıktık, Devletimizi sahiplendirdik. O yıldan beri bu sevince ortak olan ve sayısı her yıl artan siz dostlarımızla bu Şöleni kutladık. Gururluyuz, mutluyuz.

Ergenekon’dan Çıkışımızın 4647. Yılı Şölenimize, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Eğitim Toplulukları‘nın oluşturduğu, bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan; özerk cumhuriyetlerimiz, Altay, Tuva, Hakas Eli, Saka Eli, Başkurdistan, Tataristan, Kırım, Balkarya, Karaçay, Nogay, Kumuk, Gagavuz Yeri; Romanya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya, Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Doğu Türkistan Türklerinin giyimleri ve bayraklarıyla donanan ve Türk Kağanını, hanlarını, beylerini temsil eden tören kıtasının yerini almasıyla başladık.

Binlerce yıldır hürriyet yolunda Uçmağ’a varan atalarımızı yâd ve şâd edip Atatürk’ün “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.”özdeyişinde ifade ettiği ruhumuzdaki istiklâl ateşini bir kere daha alevlendirerek Türk’ün Allah’tan başkasına kul olmayacağını “İstiklâl Marşı”mızla bir kere daha ilan ettik!

Türk Dünyası araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Saygıdeğer Hocamız, Turan Atamız
Prof. Dr. Turan YAZGAN ve aksakallarımız, “Ergenekon ateşi”ni yakıp, demir dağları yırtan Gök Yeleli Hanları temsilen ateşte kızdırılmış demiri,
Şol gökleri kaldıranın, /Donatarak dolduranın,/Ol Deyince Olduranın, Doksan dokuz adı ile!..”dövdüler.
Millî Şairimiz Ayhan İNAL Dede Korkut duasından alınan ilhamla Bünyamin Aksungur, Atila Yayım ve Em. Alb. Erkmen Mütevellioğlu’nun ortak kaleme aldığı KORKUT ATA DUASI’ nı yaptı.

Programımızı, Süleymaniye Kürsüsü Salonumuzda doldurup taşıran gönül dostlarımızla, Aşık Veysel‘in elinden ve elinden yetişmiş ulu ozanımız Âşık Ali Sultan, Türk Dünyası Müziği Üstadı Bünyamin Aksungur, millî müziğimize yeni bir heyecan katan genç sanatçımız Zafer İşleyen, İran – Türkmensahralı Sanatçı Azim Gökive öğrenci sanatçılarımız Oğuzhan Öz – Berkan Akyürek‘in Konserini coşkuyla dinleyerek devam ettirdik.

İranlı kızımız Elmira Ameriyun ve Uygur kızımız, Azerbaycan ve Uygur halk oyunlarından gönlümüzü dalgalandıran seçkin kesitler sundular.

Konserimizden önce, 30 YIL önce kurduğu TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI vasıtasıyla bizi buralara getiren Vakıf Genel Başkanımız PROF. DR. TURAN YAZGAN, şölenimizin mânâ ve önemi çerçevesinde, Ergenekon Destanı niteliğinde bir konuşma yaptı.

Millî Şairimiz Ayhan İnal, Atatürk’ümüzün “Fikir babamdır” dediği Ziya Gökalp’in “Ergenekon” şiirini seslendirdi.

Dostlarımızdan Nihayet Ağaçay, Azerbaycanlıların yeni yıl gelenekleri çerçevesinde hazırladığı masayı tanıttı.

Türk Dünyasının nice Ergenekon Bayramlarını, hep birlikte sevgi, kardeşlik ve özgürlük ruhuyla kutlamak dileklerimizle programda emeği geçen herkese ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ergenekon’dan Çıkışımızın 4655. Yılı Kutlu Olsun !