1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi – Kabul Edilen Bildiriler

14 Mayıs 2014

  Ad Soyad Bildiri
1 Ahmet Keleş Dönmelik Üzerine Bir Değerlendirme: Sabetay Sevi Örneği
2 Ali Talih Süt Küreselleşme Sürecinin Diyalektik Gelişimi ve Küresel Standartlaşma
3 Alican Kirişoğlu Genel Hatlarıyla Bozkır Kültürü Çevresinde Türklerde Atın Önemi ve Türk Atçılığı/Biniciliği
4 Aynura Mustafayeva Türk Edebi Düşüncesinde Tarih (Hüseyin Cavid’in Eserlerine Dayanılarak)
5 Ayşe Bihter Küçükerdem Zeki Velidi Togan’ın Hayatı Faaliyetleri ve Eserleri
6 Berat Melik Kırca 2001 Afganistan Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin                 Afganistan’daki Rolü ve Afganistan Yaklaşımı
7 Bora Yılmaz Türk Dünyası’nın Ortak Atası ve Ortak Mayası:Hoca Ahmet Yesevi
8 Caner Ocak Ordu Millete Karşı Profesyonel Ordu Fikri İle Saldırı
9 Çiğdem Şahin Gökçeada’nın Türk Hakimiyetine Geçişi ve İdaresi
10 Gökhan Çevik Oğuz-Nameler Hakkında Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
11 Göktuğ İpek Cemal Oğuz Öcal: Hayatı ve Eserleri
12 Hamza Kandemir, Abdullah Beram Batı Kültüründeki Liderlik Eğitimi Anlayışına bir Bakış
13 Hayale Efendiyeva İnsan ve Cemiyet:Manevi-Ahaki değerler Düzleminde (Meşhur Azerbaycan Yazarı Seyran Sehavet’in Yaratıcılık Zemininde)
14 Hüseyin Güneşli Türkiye Cumhuriyeti’nin Bölgesel Güç Olma Politikaları: Türk Dış Politikasının Oluşumu
15 Kamil Önal Türk Dünyası Atasözlerinde At(Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Özbek Türkçesi Örnekleri)
16 Kamil Tagiyev Kazakistan’ın Jeo-Politiği, Stratejisi, Türk Dünyası ve Dünyanın Geleceğindeki Yeri
17 Mehman Hasan Cengiz Aytmatov’un “Cengiz Han’a Küsen Bulut” Romanında Sovyetlerin Türklere Karşı Yaptığı 1937-1938 Katliamları
18 Mehmet Güler Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Ders Kitabında Hoşgörü Kavramının Ele Alınış Biçimi
19 Mesut Davulcu Osmanlı’da Tarih Yazımı Pratiği
20 Murat Yılmaz Nihal Atsız – Turan Yazgan Örneğinde Türk Dünyası Birliği Düşüncesi
21 Münevver Garip Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Kadın ve Erkeğin Konumlandırılışı: Türkiye’de Bulunan İranlı Azerbaycan Türkleri Örneği
22 Nergiz Kerimova Bahtiyar Vahabzade’nin Yaratıcılığında Kırım Tatarları Soykırımı
23 Nurdan Ahamud Türkiye-Irak İlişkilerinde Türkmen Faktörü
24 Pelin Sezer 1989’da Uygulanan Etnik Temizlik Sürecinde Sosyalist Bulgaristan’dan Türkiye’ye Kovulan Türklerin Toplumsal Kimlik Sorunsalı: Bursa Örneği
25 Songül Han Türkiye’de Yaşayan Kırım Tatar Türklerinin Toplumsal Belleklerinde 18 Mayıs 1944 Sürgününün Bugünkü Tepkilerine Etkisi: Kırım’ın Rusya’ya Katılması Örneği
26 Tayfun Akgün, Selma Ayhan Sultan II. Abdulhamid ve V. Mehmed’in Günlük Yaşantıları
27 Ülkü Küçük 17. Yüzyıl Osmanlı Düşün Hayatında Din Eksenli Tartışmalar
28 Zhazira Otyzbayeva Kazak Türkçesinde Kardeşlik, Sevgi Sözü Olan Bir Organ Adı: Bauır

1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi

 

Etiket:

Kategori: Gençlik Kolları

Comments are closed.