1. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi Duyrusu (ÖZET)

08 Mayıs 2014

SOSYAL DEVLET VE SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YAŞANAN DÖNÜŞÜM:

KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

(Murat YAMAN)

Özet

Küreselleşme ve özellikle 1970’li yıllarda meydana gelen ekonomik krizler sosyal devlet anlayışında ciddi dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte sosyal devlet gerilerken sivil toplum kuruluşlarının, piyasanın, rekabetin, yerel yönetimlerin ön olana çıktığı görülmüştür. Yerelleşme eğilimlerinin de katkısı ile devletin sunduğu bir takım sosyal hizmetlerin bu süreçte yerel yönetimlere bırakıldığı ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendiği görülmüştür. Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında yapılan reformların bu süreci desteklediği düşünülmektedir.

Bu çalışma ile sosyal devlet ve sosyal hizmetlerde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreci analiz edilmiştir. Kütahya Belediyesi örneği kapsamında ise son yıllarda sosyal hizmet anlayışında ne gibi değişimlerin meydana geldiği ve mevcut durumu destekleyip desteklemediği tartışılmaya çalışılmıştır.

Etiket:

Kategori: Gençlik Kolları

Comments are closed.