TÜRKLÜĞÜMÜZ VE TÜRKÇEMİZ

10 Nisan 2023

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Karaörs, Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 8 Nisan 2023 Cumartesi günü 14.00’te, “Türklüğümüz ve Türkçemiz” başlıklı bir konferans verdi.

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşen konuşmada Prof. Dr. Metin Karaörs, sözlerine şu hususu vurgulayarak başladı:

Türkiye’nin, Türk dünyasının ve dünyanın refah ve mutluluğu, Türk’ün anlaşılması, örnek alınması ve layık olduğu gerçek yerine konulup değerlendirilip takdir edilmesi, Türk’ü dünya tarihinden çekip çıkardığınızda geriye sadece bir enkazın kalacağının bilinmesi ile mümkün olacaktır. Türk, zayıflayan tarih şuurunu, etnik hafızasını güçlendirdiği gün, bütün beşeriyet Türk’ün önünde tarihte olduğu gibi “ben sana mecburum” diye diz çökecektir.”

Konferansın devamında Karaörs, Türklüğümüzü ve Türkçemizi, milli kimliğimizi kodlamış ve ana dayanaklarını oluşturmuş Türk tarihinin doruk kişileri ve Türk kültürünün ve edebiyatının anıt eserlerine dayalı olarak ortaya koyup bu bağlamda Türklüğü şu başlıklar altında değerlendirdi:

– Türk’e Verilen Görev Sebebiyle (Misyon) Bütün Dünya Türk’e Mecburdur.

– Türk Hâkimiyet Üslubu (Türk Ülküsü) En Medeni ve İnsani Bir Üsluptur.

– Dünyanın Atası Türkler mi?

– Türk Kültürü ve Türk Dili Dünyanın en Özgün Kültür ve Dillerinden Biridir.

Konferansının ikinci bölümünde Karaörs, Türkçemizin gücünü ve zenginliğini şu ana başlıklarla ortaya koydu:

– Türkçenin zaman boyutları.

– Türkçenin mekân boyutları.

– Türkçe, Dünya Üzerinde En Geniş Coğrafyaya Yayılmış ve En Çok Kullanılan Dillerden Biridir.

– Türkçe, Dünyanın En Zengin Dillerinden Biridir.

– Türkçe Dünyanın En Musikili, Ses Güzelliğine Sahip Dillerinden Birisidir.

– Türkçe Dünyanın En Zengin Anlatım Gücüne Sahip Dillerinden Biridir.

– Türkçe Dünyanın En Sağlam, Mantıklı ve Kurallı Dillerinden Biridir. 

 Metin Karaörs, konuşmasını Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın Türklüğün varlığı ve dirliği yolundaki hizmetlerine dikkat çekerek bitirdi: “ Turan Yazgan, Türklerin tarihte oynadıkları üstün rol ve misyon ile dünyanın en üstün gücü olduğuna inanmış, ancak son yıllardaki durumumuzdan elem duyarak, tekrar Türk ülküsünü özellikle bilim yoluyla yükseltmek için bütün ömrünü vermiş ve Türk’ün erdemlerini, misyonunu göz önünde tutarak “Türk’e Mecbursunuz” diye düşünmüş bir Türk aydınıdır.”

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.