7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi

04 Mayıs 2024

Değerli basın mensupları; Konya Selcuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, ve bu yıl 7.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar öğrenci kongresi Bakü de düzenlenmektedir. Tarihsel ve kültürel olarak yüzyıllardır et ve tırnak gibi birbirine kardeşçe bağlı iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üniversiteler arasındaki akademik personel öğrenci değişimini bilimsel altyapı paylaşımını ortak projelerin hayta geçirilerek model oluşturulması gibi temel konuların belirlenmesini amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrenci kongresi olması nedeni ile genç dimağların fikrilerinin sunulması metodolojik bilgilerinin geliştirilmesi akademik literatüre yenilik katılması gibi birçok faktörde hedeflenmektedir. 21. Asrın Türk asrı olabilmesi için Trük ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi birbirleri arasında ağ oluşturulması gittikçe artan dijitalleşme araçlarının aktif olarak kullanılarak zaman ve mekandan da bağımsız sürekli bir aktif network oluşturulması önem arzetmektedir. Türk dünyası ülkelerinin kedine göre farklı özellik ve üstünlüklerinin birbirine  aktarılarak işbirliği modellerinin oluşturulması örnek belirlenen eğitim öğretim modellerinin oluşturulması ve başta ar-ge olmak üzere birçok alanda yenilikçi proje ve fikirlerin aktarılması hedeflenmektedir.

Böylelikle zamanın ruhu olan bilgi ve teknolojinin ülkeler arasında transferi ve aktarılması sağlanabilecektir  Oluşturulan bu bilgi katma değeri Türk dünyasının gelişimi ve ekonomik dönüşümünde temel sıçrayışı sağlayabilecektir. Bugün itibariyle 2 trilyon dolay GSMH düzeyinde Türk  ülkelerinin  orta ve  uzun vadede daha büyük bir ekonomik potansiyele ulaşacağı katidir.

İşte nihai amacı Trük dünyasının bilimsel kalkınması ve örnek işbirliği modelleri bilgi paylaşımının ve proje altyapılarının oluşturulması da hedeflenen kongremize 160 yakın bildiri ve 5 ülkeden katılımcı sağlanmıştır. Bilimsel anlamda dikkat çekici sunumlar yapılmıştır. Azerbaycan devlet iktisat üniversitesine Türk dünyası İktisat fakültesine yapmış oldukları katkılardan dolayı yürekten teşekkkür ediyor .İki ülke arasındaki dünden bugüne ve yarına büyük bir ruh ve kuvvetle süregelen bu kardeşliğin daha da büyüyerek gelişeceğine inanıyoruz .

Kongre Açılış konuşmasını yapan TUDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, katılımcıları Anadolu Selçuklu diyarından Büyük Selçuklu diyarına; Mevlana’nın diyarından Nizami Gencevi’nin diyarına; “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” diyerek Türkün milli karakterini cihana haykıran istiklal Marşı şairi M. Akif Ersoy’un diyarından; ““ Mene dinme, sus deyirsen, ne vahtacan susacam, Buhranların, hicranların, mahbesinde galacam?” diyerek zindandan Türklük gururunu zalimin yüzene haykıran “Çırpınırdı Karadeniz”in ve Azerbaycan Millî Marşı’nın şairi Ahmed Cevad’ın diyarına, “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün diyarından “Bir Millet, iki devlet” diyen Umum milli lider Haydar Aliyev’in diyarına hoş geldiniz diyerek selamlayarak, Türk Dünyası, 300 Milyon nüfusu, 2 trilyon dolarlık milli gelir, 1,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, doğal zenginlik, insan gücü, yurtiçi yatırım stoku ve üretim kapasiteleriyle çok önemli bir sosyo-ekonomik potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesine akademisyenlere büyük görev düştüğünü dile getirdi. 

 

https://www.turkustan.az/news/daily/81526

https://turkic.world/az/articles/society/236022

Etiket:

Kategori: Diğer Konferans, Duyurular, Genel

Comments are closed.