TÜRK SİYASİ HAYATINDA 3 MAYIS

05 Mayıs 2024

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 4 Mayıs 2024 Çarşamba günü 3 Mayıs Türkçüler Günü çerçevesinde, vakfımız akademisyenlerinden Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu‘na söz verdik.

 “Türk Siyasi Hayatında 3 Mayıs” başlığı altında konuşmasını yapan Kılıçoğlu, konuşmasının başında tarihe 3 Mayıs olayları olarak geçen olayın ortaya çıkışını, H. Nihal Atsız’ın Başvekile  yazdığı açık mektupların sebep ve muhtevasını, bu mektupları bahane ederek Sabahattin Ali’ye Atsız aleyhine bir dava açtırılmasını ve bu olayın büyütülmesinin arka planını iç ve dış faktörler açısından ele aldı. 

Komünist yayılmacılığına dikkat çeken, hükümet aleyhine esasında bir içerik barındırmayan bu mektupların bahane edilerek Türkçüler üzerinde bir baskı kurulmak istendiğini belirten Kılıçoğlu, hele gençliğin büyük şevk ile Atsıza’a destek olmasının Tek Parti yönetimince şaşkınlık ve korku ile karşılandığını, bu durumun da baskının dozunun artmasına vesile olduğunun üzerinde durdu.

Sovyetler Birliği’nin baskıları karşısında Pan- Türkizm ile ilişkilerinin olmadığını göstermek adına temiz Türk gençlerinin feda edilmek istendiğini ancak bunun ne içerde ne de dışarda samimi bulunmadığını ifade eden Kılıçoğlu, Atsız’ın sözleriyle dayanarak bu olayın Türkçülere artık bir siyasileşme ihtiyacını iyice hissettirdiğini, ilerleyen süreçte de bunun somutlaştığını söyledi.

Atatürk sonrası, İnönü döneminde kimlik politikalarında bir değişim olduğunun, yeni arayışlarda Türklüğün sözde bir ifade olmaktan öteye gitmediğinin de altını çizen Kılıçoğlu; hümanizm ve Anadoluculuk adı altında Antik Yunan soslu bir kimlik oluşturulmaya çalışıldığını; Türkçülerin bu derece ağın baskıya tabi tutulmasının ve tutuklanmalarının temelinde, bu yozlaşmaya en büyük direncin Türkçülerden geleceği endişesinin yattığını söyledi.

Gökmen Kılıçoğlu, 3 Mayısların Türkçüler için bir muhasebe günü; yeni tehditler ve şartlar karşısında yeni siyasetler geliştirmek için bir vesile olması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi. 

Program katılımcıların soru ve katkıları ile sona erdi.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.