13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

06 Kasım 2015

Vakfımızın ana faaliyetlerinden olan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin 13.sü bu yıl 28-30 Ekim 2015 tarihleri arasında 14 katılımcı ortakla birlikte Sakarya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitenin ev sahipliğinde Azerbaycan-Bakü de gerçekleştirdik. Ardından 31 Ekim 2015 tarihinde Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi’nde Yöntembilim Çalıştayı yaptık.

Kongre Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Gürcistan Tiflis Üniversitesi,  Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kazakistan Çimket Miras Üniversitesi, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi işbirliğiyle yapıldı.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Yakup Piriyev, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Alper Coşkun, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edalet Muradov, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Kılışbay A. Bisenov, Afganistan Reshad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Abdül Rashid Reshad, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Temirbolat Kenşinbay, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Duman, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Suna Başak,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hatice Tören, Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Uluslararası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Akış, Niğde Üniversitesi Eski Rektörü ve Yükseköğretim Koordinatörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi Eski Dekanımız Prof. Dr. Eyyüp Aktepe gibi birçok üst düzey yönetici-akademisyenin temsil edildiği kongre,  Rektör Prof. Dr. Edalet Muradov’un, üniversitelerinin böylesine uluslararası nitelikli bir katılımla gerçekleşen kongreye ev sahipliği yapmalarının kendileri açısından önemini ifade eden konuşmasıyla başladı.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Sayın Mikayıl Cabbarov’un kutlama mesajını, Bakanlık Genel Sekreteri Yakup Piriyev’in okumasının ardından açılış konuşması için kürsüye çıkan Bakü Büyükelçimiz Sayın Alper Coşkun, kongrenin önemini ;

Henüz bağımsızlığının 30. yılının yaşamamış olan Azerbaycan, yakın dönemde Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olmaya adaydır. Bu başarının temelinde vizyon sahibi liderlikle birlikte eğitim kurumlarının da büyük önemi var. Türk dünyasından eğitim kurumlarını bir araya getiren bu kongrenin istikrar ve büyümemize çok önemli katkı yapacağı inancındayım.” sözleriyle vurguladı.

Genel Başkanımız Közhan Yazgan yaptığı konuşmada;

Her yıl sayıları artan yüzlerce bilim adamını ve uzmanı bir araya getirerek Türk ülkeleri arasında bilgi, düşünce ve görüş birikimi akışını ve paylaşımına vesile olan kongremiz, Sosyal Bilimcilerimizi, Türk Dünyası’nın kendi içindeki değişim ve gelişimlerden haberdar etmekte ve onlara bundan çıkaracakları sonuçları, dünyadaki gelişim ve değişim karşısında değerlendirip, çağdaş dünyada layık olduğumuz yere gelebilmemiz için yöntem ve istikamet belirleme imkânı oluşturmaktadır” sözleriyle kongrenin amacına dikkat çekti.

 Kongre açılışı, katılımcı Rektörler ile kongre koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’ın konuşmalarıyla devam etti.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesine bağlı Türk Dünyası İşletme Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin desteğiyle 2 gün süren kongrede; altı ayrı salonda, beş paralel oturumla, toplam 30 oturum yapıldı. Bu oturumlarda 8 farklı ülkeden, 26 farklı alanda toplam 176 tebliğ sunuldu.

Kongrenin kapanış oturumunda söz alan, 13 yıl önce bu kongrenin düzenlenmesi fikrini, o zaman Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Dekanlığını yaptığı sırada Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamıza öneren kongre ortağımız Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce;

“Bu kongreyi yapmaktaki amacımız Türk Dünyası’nın sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerilerini sunmaktır. Bilindiği üzere tarihten günümüze değin Türk Dünyası birçok sorunlarla uğraşmıştır. Bu sorunların çoğu dış kaynaklıdır. Diğer bir ifadeyle bu sorunların çoğu dış faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu sorunların çözümü bizdedir. Dolayısıyla sorunun çözümü dışarıdan değil içeriden aranmalıdır. Dış çözüm aramak sorunlarımızı daha da derinleştirecektir. O nedenle kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz. Bunun için de birlik içinde olmalıyız ve ortak akıl ile hareket etmeliyiz.” sözleriyle, kongrenin sonuç istikametini belirledi.

Kongrenin ardından 31 Ekim 2015’te Gürcistan Tiflis Üniversitesi’nde akademisyenlerin katılımı ile Yöntembilim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay çerçevesinde Prof. Dr. İsmail Yakıt ve Yrd. Doç. Dr. Adem Akbıyık bilim felsefesi, bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik yazılımları hakkında genel bilgi paylaşımında bulundular. Dinleyicilerin de katkıları ile akademide araştırma yöntemleri ve bilimsel yaklaşımla ilgili görüşler paylaşıldı. Bu süreçte akademisyenler kendi çalışma alanları ile ilgili birikimlerini ortaya koydular.

Başarıyla gerçekleştirdiğimiz, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin Türk ülkelerinin gerek kendi içinde gerekse çağdaş dünya ile ilişkilerinde doğuracağı güzel sonuçlara tam inancımızla, kongrenin organizesinde ve gerçekleşmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığımıza, T.C. Bakü Büyükelçiliğimize, ev sahibi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edalet Muradov’a, Kongreyi Koordine eden Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne; yukarda adı geçen üniversitelerimizin rektörlükleri ve temsil eden rektör, rektör yardımcısı, dekan ve enstitü müdürlerimize, bildiri sunan akademisyenlerimize bu bağlamda SAÜ  İşletme Fakültesi Dekanı / Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Kongre Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Köksal Şahin ve diğer görevli hocalarımıza; kongrenin yürütülmesinde büyük gayret gösteren Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi Dekanımız Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu’na, fakülte hocalarımıza ve diğer çalışanlarımıza Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak  şükranlarımızı arz ederiz.

Etiket:

Kategori: Sosyal Bilimler Kongresi

Comments are closed.