Atatürk’ü Anarken “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”

03 Kasım 2015

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 7 Kasım 2015 Cumartesi günü, Yurtdışı Yükseköğretim Koordinatörümüz ve Doğuş Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz’ın oturum başkanlığında, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç Dr. Gökmen Kılıçoğlu ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Yrd. Doç. Dr. Yavuz Cankara’nın konuşmacı oldukları, “Atatürk’ü Anarken “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” başlıklı açık oturumu gerçekleştirdik.

Ramazan Taşdurmaz, oturumun giriş konuşmasında, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Turan Yazgan’ın, Atatürk’ün Türkçülüğünü ve Türk Dünyası hakkındaki akılcı politikalarını en iyi anlayan ve uygulayan öncülerden biri olduğunu belirterek, bu bakış açısından Atatürk, Türk tarihi, çağdaş Türk Dünyası ve Türkiye’de yakın zamanda bu bağlamda gelişen siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerini ortaya koydu. Taşdurmaz, maksadını “Geçmişi terennüm edelim, ama Cumhuriyeti anlamaya çalışalım.” sözleriyle vurguladı.

Pınar Özden Cankara görüşlerini “Erken Cumhuriyet’in Arap Orta Doğusu’na Bakışı” başlığı altında ortaya koydu. Cankara, yakın coğrafyada aynı inancı paylaştığımız Araplara, Osmanlı Türkiyesi’nin son zamanları ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk dönemlerindeki bakış açımız, yaklaşımımız ile Arapların Türk milletine ve Türkiye’ye yaklaşımları hususundaki düşüncelerini, son onlu yıllarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu’da yaşanan sıcak gelişmelerle ışığında değerlendirdi. Cankara, yakın zamandaki gelişmelerinin bir kere daha Atatürk’ün Dış Politikasını haklı çıkardığını söyledi.

Oturumda “Atatürk’ün Dış Politikası” başlığı altında söz alan Gökmen Kılıçoğlu, Atatürk’ün çıkarlarımızı son derece koruyan haysiyetli bir dış politikası olduğunu belirtti. Onun dış politikayı çok yakından takip ettiğini söylen Kılıçoğlu, dış işlerine görevlendirme yaparken geçmiş dönemin aşağılık duygusu taşıyan hariciyecilerini değil, Milli Mücadele’yi benimsemiş ve muzaffer olmuş kadrolarını tercih ettiğine dikkat çekti. Atatürk’ün dış politikasının onun, çağdaş uygarlıkçı, ulus devletçi, tam bağımsızlığı benimsemiş, sömürgeciliğe karşı, aydınlıkçı, uluslararası hukuka bağlı politikaları ekseninde geliştiğini ifade eden Kılıçoğlu, bu doğrultudaki fikir ve görüşlerini ortaya koydu.

Son olarak söz alan ve “Atatürk ve Meşruiyet Anlayışı” başlığı altında konuşan Yavuz Cankara, Atatürk’ün doğal ve güçlü bir lider olmasına rağmen, çağdaş-benzerleri gibi yapmadığını; kendi gücünü kendisinin sınırladığını ve ulusal demokrasiye geçme çabasında zamanın imkanlarını sonuna kadar zorlayarak politikalarını meşrulaştırdığını söyledi. Atatürk’ün ordu kurma işini, Meclis kurma işinden sonraya bıraktığını belirten Yavuz Cankara, Milli Mücadele’de milletin ortak kararını arkasına alan Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşuna ve geleceğine içerden ve dışardan yapılacak müdahalelerin önüne set çektiğini ifade etti.

Açık oturum Ramazan Taşdurmaz hocamızın sonuç değerlendirmesi ve dinleyicilerimizin sorularının konuşmacılar tarafından cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.