TÜRKÇÜLÜĞÜN COĞRAFİ DİNAMİKLERİ

03 Mayıs 2023

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü etkinliklerimize, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Dr. Mahmut Yıldırım’ın “Türkçüler Bayramı” bağlamında verdiği “Türkçülüğün Coğrafi Dinamikleri” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Dr. Mahmut Yıldırım, bu konferansı vermekteki amacının, Türklüğü ve Türk Birliği Ülküsünü coğrafya üzerinden, coğrafyanın jeolojik, kozmik gücü üzerinden okumak gibi bir bakış açısı geliştirmek, genellikle tarihselci bir bakış açısıyla ele alınıp incelenen Türklük olgusuna coğrafya boyutunu da katarak incelemek olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

Türklük âleminin en büyük, en yüce, en kapsayıcı ve en çağdaş siyasetinin Türk Birliği Ülküsünü gerçekleştirmek olduğunu belirten Mahmut Yıldırım, başka siyasetler ve üretilen bütün düşünceler bu yüce ülkü karşısında önemsiz, aciz ve güdük kalır, kalmaya da mahkumdur dedi. Yıldırım, bu bağlamda Türk milletinin siyasi-coğrafi bütünlüğünün sağlanmış olması kadar kısa vadeli ve günübirlik hiçbir siyaset Türk milletini dünya siyasetinin merkezine oturtamadığı gibi, Türklüğü büyük güçler dünyasının ve milletler mücadelesinin oyun kurucusu ve oyun bozucusu konumuna yüceltemeyeceğini söyledi.

Mahmut Yıldırım, konuşmasını dünyanın en eski milleti olan Türklerin on binlerce yıllık üzerinde yaşadığı Türk Coğrafyasını, bugün Orta Asya denilen bizim ise Uluğ Türkistan olarak adlandırdığımız merkez odaklı olarak Sibirya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta Avrupa, Kıpçak Bozkırı, İdil-Ural, Sibirya çizgileriyle belirleyip bu coğrafyayı iç ve dış dinamikleriyle değerlendirerek sürdürdü. Bu değerlendirmeyle eşzamanlı ve iç içe olarak Türk milliyetçilerinin, Türkçülerin, özellikle bilim adamları, aydın sınıfı yöneticilerini görevlerinin ve bakış açılarının nasıl olması gerektiğini geçmişten günümüze örnekleriyle ortaya koyup bu bağlamda Prof. Dr. Turan Yazgan’ın örnek kişiliği, yaptıkları, fikirleri ve öngörülerine dikkat çekti.

Yıldırım, konferansının ilerleyen bölümünde, Türklüğün gelecek bakış açısını, en yüksek tezinin formülünü; Türk Birliği kuramını Türk-Turan Jeopolitiğinin ana ilkelerini, dayandığı zemini;

-Mekan (coğrafya, vatan, anayurt)

– Sosyal-Siyasal yapılanma (millet, devlet)

– İkisinin meydana getirdiği küresel etkinliği, jeopolitik yapıyı oluşturmak, başlıklarıyla değerlendirdi.

Mahmut Yıldırım, konuşmasını şu hususu vurgulayarak bitirdi:

Dünyadaki Türk kesafetinin yaşadığı topraklar ve onun geniş etkinlik sahaları hiç kimsenin ve hiçbir küresel gücün “Vaat Edilmiş Toprakları” değildir. Başkalarının olmadığı gibi bizim de değildir. Zira vaat edilmiş topraklar deyimi esas itibarıyla kaybedilmiş, ama mutlaka ele geçirilmesi gereken yerler anlamına gelir ki, bizim böyle bir sorunumuz yoktur. Biz zaten varız ve halen Tanrı’nın bize bahşettiği mülk üzerinde, yani kendi mavi göğümüz ve yağız yerimiz arasında yaşamaya devam etmekteyiz.  Gelecek nesillerimizi de bu kutlu topraklar üzerinde yetiştirmeye hazırız ve bu konuda kararlıyız!

(Fotoğraflar: M.K. Sallı)

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.