Türk Dünyası Kültürel Mirasının Korunması ve Geleceğe Aktarılması

24 Aralık 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarımızda  23 Aralık 2017 Cumartesi günü 14.00’te, “Türk Dünyası Kültürel Mirasının Korunması ve Geleceğe Aktarılması” başlıklı konferansıyla İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’i konuk ettik.

Sovyet sonrası bağımsızlıklarını kazanan Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Macaristan cumhuriyetlerinde arkeoloji, coğrafya, jeoloji, tarih konularında köklü değişikliklere olanak sağlayacak yeni belge, bulgu, kaynaklara birincil elden ulaşmak olanaklı olmuştur. Özellikle birçok ülke bu coğrafyalarda yeni projeler üretmiş ve birçok arkeolojik kazı, restorasyon, imar, enerji kaynağı, yüzey araştırması ve benzeri faaliyetlere imkan tanınmıştır. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti başta TİKA, TÜBİTAK, TÜBA, üniversiteler, vakıflar, kamu ve sivil toplum kuruluşları bu ülkelere önemli projeler gerçekleştirilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel konferansına Türk Birliği hedefini gösteren Atatürk ve Türk Birliği yolunda önemli çalışmalar yapmış Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı saygı, rahmet ve şükranla anarak başladı. Yüksel, öncelikle Atatürk’ün hedefini buyruk kabul ederek ve öğrencilik yıllarından beri içinde bulunduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın araştırma terbiyesiyle yola çıkarak, özellikle son beş yılda Türk Dünyası kültürel mirasıyla ilgili birçok araştırma gezisine katıldığını belirtti.

Fethi Ahmet Yüksel, TİKA; İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kazakistan Astana Uluslararası Avrasya Üniversitesi ve Macaristan Pec Quinqueecclesiensis Üniversitesi’nin destekledikleri projelerle Türklerin tarih boyunca bıraktıkları kültürel mirası tespit etme yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yüksel konferansının ilerleyen kısımlarında araştırma gezilerinde elde ettikleri verileri yansı yoluyla izlememizi sağlayarak, Moğolistan’da Orhon ve Selenge Vadilerinde yapılan yüzey araştırmaları, Tonyukuk Anıtı ve çevresindeki kurganlarda gerçekleştirilen Jeofizik araştırmaları, Türkmenistan Merv’de Sultan Alplarslan’ın Türbesi, Kazakistan Kızılorda Cent kentinde Selçuk Bey’in Türbesi ve Macaristan Pecs Zigetvar Türbeg köyünde Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü türbenin aranması çalışmaları; Kazakistan Astana Ereymentau Kumay vadisinde Oğuz-Kıpçak, Hun, İskit kurgan ve sivil yerleşimlerini, Kars Ani, Bitlis Ahlat ve Hatay Antakya Kırıkhan’da yapılan yüzey ve jeofizik çalışmalarını örneklerle değerlendirdi.

Yüksel konuşmasını, Türk Dünyası’nın kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için kültürel envanterin tamamlanması, yeraltında kalan değerlerin haritalanması, ele geçen değerlerin imarı, restorasyonu, sergilenmesi ve insanlık tarihine katkısının mutlaka sağlanması gereğini belirterek ve yeni yetişen neslin bu hususta bilinçlendirilmesinin önemi vurgulayarak bitirdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.