Sultan Galiyev – Sırat Köprüsü – Rinat Muhammediyev

01 Temmuz 2017

“Niçin SSCB’nin kuruluşu hakkındaki tarihî belgeye sadece dört cumhuriyet imza atmalıdır? Anlayamıyorum; Türkistan Sovyet Cumhuriyeti, Gürcistan’dan ne bakımdan eksiktir? Herkes biliyor ki, Türkistan nüfusu ve sahası bakımından birkaç kat daha büyüktür. Milletler arası politika ve ihtilal stratejisi bakımından da Türkistan daha mühim, yani müstakilliğe daha layık görünmektedir. Kazak, Özbek ve Kırgızların geleceklerini tayin hakkı yok mu? Razı mı onlar? Er geç biz bu hatayı anlamaya mecburuz; hadiseler, bu hatadan ötürü burnumuzu sürtecek. Ama bu arada zamanın ve inisiyatifin elimizden kaçması muhtemeldir.”

Bu kitapta Sultan Galiyev’in düşüncelerini hayata geçirmek için aşmaya çalıştığı o kıldan ince kılıçtan keskin köprünün üzerinde yaşadıklarına şahit olacaksınız. Mücadelesini; KGB dosyalarına, mahkeme kayıtlarına, Lenin’e ve Stalin’e yazdığı şahsi mektuplara dayanan bir roman akıcılığıyla okuyacaksınız.

Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rinat Muhammediyev’in bir belgesel roman bütünlüğünde kaleme aldığı bu muhteşem eserde, Sovyetler Birliği’nin Türklüğe yaptığı zulmü öğrenecek ve ibret alacaksınız.

Etiket:

Kategori: Kitap Tanıtım

Comments are closed.