Nar Ülkesi – Endülüs’ün Son Yılları – Muhsin Kadıoğlu

01 Temmuz 2017

Osmanlı Sultanı 2. Bâyezid’in 1492’de İspanya’dan kovulan Yahudileri Türk ülkesine kabul etmesi, Şeyhülislâm Molla Güranî’nin bu kabul için fetva vermesi, Kemal Reis’in zulme uğrayan insanları Türk ülkesine getirmek için yola çıkması tartışılmayan gerçeklerdendir. Günümüzde Batı dünyası, uygulamada Türklerin din, dil, ırk ve milliyet ayrımı gözetmeyen 1492’deki anlayışının seviyesine maalesef gelememiş, bunun edebiyatını yapmaktadır.

Kemal Reis, Gırnata’dan kovulan Müslümanların yanında Yahudileri de Katolik Hıristiyanların zulmünden kurtarmak ve Osmanlı ülkesine getirmek için yola çıkar. İspanyol gemisinde küreğe oturtulmuş Yahudi ve Müslüman esirleri ayrım yapmadan özgürlüğüne kavuşturur. Geleneksel değerlere bağlı olmakla birlikte akıl, cesaret, güzel ahlak sahibi olan Kemal Reis, yenilikçi ve zamanın şartlarına uyum sağlayan bir kimlik sergiler.

Roman iç içe geçmiş kurgusuyla Türklerin “Kızıl Elma” gibi tarihi ideallerini, İslam algılarını, hoşgörü anlayışlarını, cesaret ve kahramanlıklarını sürükleyici bir dille aktarırken, Batı’ya kaçırılan taşınır kültür varlıklarımızı yeniden gündeme getirmektedir.

Etiket:

Kategori: Kitap Tanıtım

Comments are closed.