SON YÜZYILIN BÜYÜK TÜRKÇÜ ÖNDERİ PROF. DR. TURAN YAZGAN ANDIK

20 Kasım 2022

Tüm ömrünü Türk Dünyası’nın “DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİĞİ”ne adamış; büyük Türkçü fikir ve ülkü önderi Prof. Dr. Turan Yazgan, Sonsuzluğa yürüyüşünün 10. Yılında; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından, 19 Kasım 2019 Cumartesi günü 14:00’te, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi’ndeki Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda, gerçekleştirilen bir programla anıldı.

Program, şair-yazar Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Kazakistan Miras Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bolat Mırzalıyev, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can,  Kuzey Makedonya Türk Milli Hareketi Partisi Başkanı Erdoğan Saraç başta olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri, akademisyenler ve diğer Turan Yazgan gönüldaşlarından oluşan yüksek nitelikli bir katılımla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kürsüye gelen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Turan Yazgan’ın Türk Dünyası için ne ifade ettiğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

Turan Yazgan Hocamız bedenini, ruhunu; Ulu Tanrı’nın kendine sunduğu aklını, yeteneğini sonuna kadar Türk milletinin birliği, dirliği; milli benliğini, birbirini tanıması; yakın geçmişimizin köhne zihniyetinden uzaklaşıp bilimin yol göstericiliğinde çağdaş dünyada layık olduğu yere gelmesi yolunda harcamıştır.  Bu salonda olan birçoğumuz bunun canlı tanıkları olduk.

Turan Yazgan Hocamız, İsmail Gaspıralı’dan bir yüzyıl sonra Türk Dünyası’nın “dilde, fikirde, işte birlik “bayrağını yeniden göndere çeken kişidir. O, Türk Dünyası’nın kimliğinden uzaklaştırılma, dağılmışlık, ezilmişlik, horlanma, sömürülme sorunlarını çok iyi bilen, bundan kurtulmanın reçetesini A’dan Z’ye kadar bütün ayrıntılarıyla anlatıp yazan ve imkanlarını sonuna kadar kullanarak sahada ölesiye bitesiye çalışıp uygulayan kişidir.

Turan Yazgan Hocamızın 1990’lardan başlayarak Sovyetler egemenliğindeki ve etkisindeki Türk halklarıyla aramıza konan yapay sınırları ortadan kaldırmak için nasıl bir kurumsal eğitim,  bilim ve kültür seferberliği başlattığını; Türk ülkelerinde açtığı Türk Dünyası fakülteleri, bölümleri, liseleri ve merkezlerine Türkiye’den gönderdiği yüzlerce üniversite hocası ve öğretmenden oluşan Türk Dünyası sevdalısı eğitim ordusuyla, sayıları on binleri bulan Türk Dünyası çocukları ve gençlerini nasıl milli ve çağdaş bir eğitim öğretimden geçirme gayretini ve hedefini çok iyi anlamalıyız.”

Turan Yazgan’ı genel çizgileriyle anlatan kısa video gösteriminden sonra protokol konuşmalarına geçildi. Bu çerçevede Azerbaycanlı şair, yazar, milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Kuzey Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Partisi Başkanı Erdoğan Saraç, Kazakistan Miras Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bolat Mırzaliyev 1989’dan başlayarak Türk ülkelerine gelen Turan Yazgan’ın, Türk Birliği yolunda başlattığı ve ömrünün sonuna kadar alanda yaptığı kurumsal çalışmaları ve fikirleri üzerine tanıklıkları ve görüşlerine değişik açılardan vurgular yaptılar.

Protokol konuşmalarından sonra kürsüye gelen Turan Yazgan’ın öğrencisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi editörü ve Düzce Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu ile yazar Dr. Mahmut Yıldırım Turan Yazgan’ın fikir ve görüşleri dile getirdiler.

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a “Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü”

Program son yüzyılın Türk sosyolojisinin anıt şahsiyeti Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a layık görülen “2022 Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü” töreniyle devam etti.  Orhan Türkdoğan’ı tanıtan kısa video gösteriminden sonra söz alan Türkdoğan Hocamızın yetiştirdiği bilim insanı Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Türkdoğan’ın Türk sosyolojisine katkılarını anlatan bir konuşma yaptı.

Ödülünü almak üzere sahneye arz edilen Prof. Dr. Orhan Türkdoğan katılımcıların takdir, sevgi ve saygı alkışlarıyla karşılandı. Orhan Türkdoğan’a ödülünü ve günün anısına verilen Bozkurt heykelini Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ve  Türk sosyolojisinin üstat hocalarından Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal takdim ettiler.

Ödül aldıktan sonra kendisine mikrofon uzatılan Orhan Türkdoğa’ın Türk devlet ve toplum yapısı hakkındaki vurucu değerlendirmesine şu sözleri damgasını vurdu:

Türk Dünyası araştırmaları Vakfı günümüzün sorunlarına çözüm üreten en önemli kurumlardan biridir. Zira kuruluşundan beri Orta Asya’dan Kafkaslara, Kafkaslardan Türkiye’ye, Türkiye’den Balkanlara kadar bir şerit üzerinde gücünü sürdürmektedir. Yazgan, bu nedenle Asya ve Avrupa kıtaları arasında unutulan bir Türklüğü yeniden canlandırmıştır.

Büyük bir şanstır ki, 19. Yüzyılın sonlarında Selanik’ten çıkan bir zatımuhterem gündeme geliyor; Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, 600 yıl unutulan ve dışlanan Türklük kavramını gündeme getiren bir şahıs olması bakımından son derece önemlidir. Atatürk, Türklüğü getiren bir liderdir. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene.’, ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’, ‘Asil milletimin gücünü artırmak için çalışacağım.’ diyor ve Türklük kavramını ön plana alıyor…

Bu devleti kuran Türk milletidir. Her devlette bir kurucu kültür vardır. Bu kurucu kültürünü simgesi Atatürk’tür. Türklük Atatürk’le büyük bir değer kazanmıştır. Atatürk’e dil uzatanlar, hakaret etmeye çalışanların gayeleri, aslında Türk milletidir. Türk milletinin bu oyuna, bu hurafeye kapılması asla mümkün değildir…”

Bakırköy Türk Müziği Konservatuvarı Vakfı Konseri

Turan Yazgan Ödülü” takdimi töreninden sonra Bakırköy Türk Müziği Konservatuvarı Vakfı Korosu, saz sanatçıları ve şefleri Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölüm Başkanı Çetin Körükçü sahneye davet edildi. Ardından söz alan Bakırköy Türk Müziği Konservatuvarı Vakfı Başkanı Hikmet Özkahraman , Vakıflarının Yüce Atatürk’ün Türk Birliği hedefine doğru Turan Yazgan’ın Türk Dünyası’nın  dilde, kültürde birlik çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizdi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan da Hikmet Özkahraman’a günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti.

Program, Bakırköy Türk Müziği Konservatuvarı Vakfı korosu ve saz sanatçılarının şeflere Çetin Körükçü yönetiminde verdikleri; aralarında “Vur pençeyi Ali’deki Şemşir Aşkına”, “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına” şarkılarının da yer aldığı Turan Yazgan Hocamızın ruhunu şad edip gönülleri coşturan konserleriyle sona erdi.

« arasında 2 »

Etiket:

Kategori: Genel, Prof. Dr. Turan Yazgan, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.