MAKALE ÇAĞRISI

21 Ekim 2020

Türk Dünyası Araştırmaları Dergimizin Kasım-Aralık 2020 sayısında “Medeniyet Kavramı” ekseninde yazılmış makalelere değerlendirme önceliği vermeyi planlamaktayız. Sosyal bilimler manasında Türk kültürünün medeniyet kavramıyla ilişkisi, farklı pencerelerden ve disiplinlerden incelenmesi, tekilleşen ve evrensel olarak sunulan medeniyet tarifinin tüm kodlarının şu anda Batı merkezinde olup olmadığının sorgulanması, hayati ilkeler gereğince devamlılığını sürdüren insan kavramının kültürel boyutu ve medeniyetle ilişkisini belirginleştirecektir. Bu meyanda özellikle Sosyal Bilimler sahasının her alanından makale bekliyoruz. Disiplinler-arası manada gerçekleştirilecek olan medeniyet araştırmaları, geçmişten daha çok geleceği anlamamıza yardımcı olacaktır. Günümüzde toplum, insanlık durumu, demokrasi ve ortak yaşam sorunlarına gibi birçok meselede kültür-medeniyet ilişkisinin çizilen çerçeveye uyup uymadığını sorgulamak maksadıyla çıktığımız yolda, medeniyet kavramının evrensel mi olduğu veya zamana, çağa, üretim tüketime ilişkileri bağlamında görece mi olduğu sorgusundan, tekilleşen bir medeniyet algısı kadar çoğul medeniyetler savlarına dair farklı düşüncelerin irdelenmesini amaçlamaktayız. Konuyla ilgilenen akademisyenlerin makalelerini bekliyoruz.

Konu Başlıkları

Medeniyet ve Türk Dili

Medeniyet ve Türk Tarihi

Medeniyet ve Türk Toplumu

Medeniyet ve Türk Dünyasında Birey

Medeniyet ve Türk Edebiyatı

Medeniyet ve Türk Din Yapısı

Medeniyet ve Türk Ekonomisi

Medeniyet ve Türk Düşünce Dünyası

Medeniyet ve Türk Dış Siyaseti

 

KONU MAKALE EDİTÖRLERİ

Ayşegül DOĞRUCAN

Mehmet Fatih DOĞRUCAN

Son Makale Kabul Tarihi: 15.11.2020

Makale Gönderim Adresi: Makaleler, dergipark sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/pub/tda adresimize gönderilmelidir.

Etiket:

Kategori: Duyurular, Genel

Comments are closed.