KUŞANLAR-KIZIL HUNLAR-AK HUNLAR /M.S. 2-6. YÜZYILLARDA HİNDİSTAN’DA İLK TÜRKLER

20 Kasım 2023

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2023-2024 dönemi etkinliklerimize, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Doç. Dr. Tuğrul Kihtir’in verdiği, “Kuşanlar-Kızıl hunlar-Ak Hunlar /M.S. 2-6. Yüzyıllarda Hindistan’da İlk Türkler” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Doç. DR. Tuğrul Kihtir, yaklaşık üç saat süren ve gerçekten Türk tarihiyle ilgili son derece kıymetli bilgiler içeren k onferansında özet olarak şunları söyledi:

“ Hint coğrafyasında Türk varlığının Gazneli Mahmut’un 1001-1027 yılları arasında düzenlediği 17 sefer ile başladığını birçoğumuz biliriz. Ancak önceki dönemlerden pek bahsedilmez. Oysa Türk kavimleri MS 2-6 yüzyıllarda bu coğrafya’ya Altay ve Tanrı Dağları bölgelerinden gelmiş ve burada güçlü bir kök kurmuşlardır. Daha sonraki dönemler için de sağlam bir altyapı oluşturmuşlardır. Sonraki başarıların temeli burada yatmaktadır.

Hükümdarlarına “yabgu” unvanıyla hitap eden Kuşanlar ve Mete Han’ın Asya Hun Devleti’nin (MÖ 209 – MS 91) ardılları olan Kızıl Hunlar ve Ak Hunlar, çekildikleri Altay coğrafyasından bölgeye inerek bu devletleri kurmuşlardır.

Kuşan hükümdarı Büyük Kanişka ve Ak Hun hükümdarı Kula (Mirakula) Makedon Büyük İskender’den Hint coğrafyasında daha başarılı olmuşlar, batıdan doğuya ülkenin kuzey yarısını kat ederek Ganj Nehri havzasına kadar hükmetmişlerdir.

Daha sonra Ak Hunlar MS 6. yüzyılın ortalarında yıkılırken, kuzey yönünde göç eden 20.000 askerlik bir Uar ve Hun kabileleri grubu Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’nın ortalarına uzanan kısa bir süreçte Avrupa Avarları Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlet de MS 9. yüzyılın başına kadar Balkanlar ve Orta Avrupa coğrafyasına hükmetmiştir.

Türk Altay dilli ve kültürlü bu güçlü insanların tarihi, Türk tarihi içinde hak ettikleri büyük kıymette bilinmeyi hak etmektedirler.”

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.