Herder Örneğinde Alman Milliyetçiliği

27 Mart 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 26 Mart 2016 Cumartesi günü 14.00’te Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı aynı zamanda Türk Ocağı Kadıköy Şubesi Başkanı olan Prof. Dr. Acar Sevim, “Herder Örneğinde Alman Milliyetçiliği” başlıklı bir konferans verdi.

Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü Herder adlı eserin de yazarı olan Acar Sevim, bu kitabı, milliyetçilik fikrinin öncülerinden olan Herder’in, Türkiye’de, özellikle Türk milliyetçileri arasında fazla tanınmaması sebebiyle yazdığını söyledi.

Acar Sevim, milliyetçilik alanında yaratıcı bir beyin olan 18’inci yüzyılın Alman düşünürlerinden Johann Gottfried Herder’in (1744-1803) Alman milliyetçiliğinin fikir babası olduğunu belirterek, “halk milliyetçiliğinin” önde gelen savunucusu olarak bilinen filozofun, öncelikle Alman millî hareketini etkilediğini vurguladı.

Modern Alman milliyetçiliğinin öncüsü olan Almancılık hareketinin nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığını tarihî gelişimiyle izah eden Acar Sevim, zaman zaman, Türk milliyetçiğinin Herder’in milliyetçilik anlayışıyla benzerliklerini de ortaya koymaya çalıştı.

Acar Sevim, Alman filozof Herder’in, bir taraftan Batı Avrupa’daki milliyetçilikten farklı olarak İtalyan, Fransız, İngiliz baskıcılığına tepki olarak Alman milliyetçiliğinin doğuşunu sağlarken, diğer taraftan da tetiklediği Slav milliyetçiliğinin ortaya çıkardığı ayaklanmaların Türklerdeki tepkisi bağlamında Türkçülük hareketine büyük ivme kazandırdığını söyledi.

Konu bağlamında katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Sevim, Konferanstan sonra Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü Herder ve Yalnız Kurt adlı kitaplarını imzaladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.