Gençlerin Gözünden Sağlık Meselelerine Genel Bir Bakış

16 Şubat 2013

16 Şubat 2013 Cumartesi günü Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları’nda “Gençlerin Gözünden Sağlık Meselelerine Genel Bir Bakış“ başlığı altında vakfımızın Gençlik Kolları’nın sağlık hakkında görüşlerine yer verildi.

Açılış konuşmasını araştırmacı yazar Mustafa Aydemir’in yaptığı programda Özgür Başaran, Şeyma Erkek, Hüseyin Süslü, Zeynep Beyhan ve Ferhan Taş sağlık sorunlarıyla ilgili çeşitli alanlarla ilgili fikirlerini paylaştılar.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olan Özgür Başaran’ın oturum başkanlığı yaptığı panelde ilk olarak sözü alan Özgür Başaran Türk sağlık sisteminin tarihçesinden ve sağlık bakanlığının kuruluşundan söz etti. Bizim diğer birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da güçlü bir tarihimiz olduğundan bahsederek Gevher Nesibe Hatun Darüşşifasından örnekler verdi. Ardından Cumhuriyet döneminde sağlık bakanlığımızın kuruluşundan ve ö dönemde oluşturulan politikalarımızın bugün itibariyle geçerliliğinin olduğundan bahsetti. Koruyucu hekimlikten bahsederken aşı ve tarama programlarının aksatılmadan ve daha fazla önem vererek devam edilmesinin millet sağlığı açısından önemine vurdu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

İkinci olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Şeyma Erkek dünyadaki sağlık sistemlerinden ve Türk sağlık sisteminden bahsetmek üzere konuşmasına başladı. Dünyadaki serbest piyasa, refah yönelimli, kapsayıcı ve sosyalist tip olarak adlandırılan dört tip sağlık sisteminin varlığından bahsetti. Ardından bu dört sisteme örnek olarak ABD, Almanya, İngiltere ve Küba gibi ülkülerin sağlık sistemlerinden ve bu sistemlerin sorunlarından kesitler sundu. Sonrasında 1950den günümüze ülkemizdeki sağlık politikalarından bahsedip 2003 yılından bu yana meydana gelen sağlıktaki dönüşümü bir hekim gözünden değerlendirerek konuşmasını noktaladı.

Ardından sözü alan İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi Hüseyin Süslü tam gün yasasının ne olduğundan ve çıktığı esnada üniversitelerde neler olduğundan bahsetti. Yasanın çıkış sürecine, daha iyi bir yasanın nasıl olabileceğine, yasa ekseninde sağlık sistemimizdeki temel eksikliklere ve bu eksiklikler karşısında devletimize, hastalara ve hekimlere düşen görevlere değindi. Sonuç bölümünde yasada gerekli iyileştirmeler yapıldığı takdirde, sağlık sistemimizdeki sorunların çözümüne yeni bir başlangıç oluşturması için tam gün yasasını desteklediğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Marmara Üniversitesinde 2. Sınıf Eczacılık öğrencisi olan Zeynep Beyhan ise yanlış ilaç kullanımından, bunun insan sağlığına ve ülke ekonomisine zararlarından bahsetti. Yanlış ilaç kullanımının dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın olduğundan bu duruma ise hem hastaların hem de sağlık personelinin sebep olduğundan bahsetti. Bunun yanında ülkemizde en fazla tüketilen ilaçların antibiyotikler, ağrı kesiciler, romatizma ilaçları ve vitaminler olduğuna değindi. Bu sorunun ise hastaların bilinçlendirilmesi ve sağlık personelinin bu konuda eğitimine önem verilmesiyle çözülebileceğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Son olarak hekimlerin nasıl yetiştiğinden bahsetmek üzere sözü İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf tıp öğrencisi olan Ferhan Taş aldı. Altı yıl içerisinde aldığı derslerle, pratikleriyle ve nöbetlerle yoğun bir eğitimin ardından, Tıpta uzmanlık sınavından ve zorunlu hizmetten ve bu süreçten sonra ancak ortalama 14 yıl sonra mesleklerine başlaya bildiklerine vurgu yaptı. Ömrünün fedakârca insanlık için harcayan hekimlerin maruz kaldığı şiddete dikkat çekerek insanları bu konuda düşünmeye davet etti. Hekimlere şiddet haberlerinden insanların bu haberlere yaptıkları yorumlardan doktorların karşı karşıya olduğu sorunları göz önüne sererek ve her kesi bu konuda düşünmeye davet ederek sunumunu bitirdi.

Son bölümde sorulara yer verildi. Konuşmacılarımız dinleyicilerin sorduğu sorulara bilgi birikimleri doğrultusunda cevap verdiler. Vakfımız genel başkanı Közhan Yazgan, vakfımızın Aksakalları, konuşmacılarımız ve Gençlik Kollarımızın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle panelimiz sona erdi.

Etiket:

Kategori: Gençlik Kolları, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.