Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Üzerine

11 Mart 2013

30 Mart 2013 Cumartesi günü Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları’nda “Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Üzerine” başlığı altında vakfımızın Gençlik Kolları’nın milliyetçilik hakkında görüşlerine yer verildi.

Başından sonuna kadar gençlerimizin yoğun çalışmasıyla hazırlanan programda Önder Baran Tunç, Mehmet Tüzün, Enes Türkmenoğlu ve Zemfira Aliyeva milliyetçilik konusunu farklı açılardan ele aldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Baran Tunç’un başkanlığındaki oturumda ilk sözü İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi Mehmet Tüzün aldı. Milliyetçiliği toplumsal hafıza açısından ele alan Mehmet Tüzün; yazıtlardan sözlü ve yazılı edebiyata, tarihsel anekdotlardan söylencelere kadar birçok kaynakta Türk’ün tarihsel kodlarının izini sürdü. Toplumsal hafızanın inşası ve intikali bağlamında dilin ve tarih bilincinin önemini vurguladı.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zemfira Aliyeva popüler kültür ve milliyetçilik ilişkisinden bahsetmek üzere söz aldı. Zemfira Aliyeva çalışmasında popüler kültürün teorik boyutundan bahsetti, ardından popüler kültürün manüpilatif yönüne ve milli değerler üzerindeki yıpratıcı etkisine ve çözüm önerilerine değindi.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Türkmenoğlu din ve milliyetçilik ilişkisini incelediği çalışmasını sundu. Enes Türkmenoğlu üç hak dinin yayılmasının tarihçesine değinerek başladığı sunumunda dinin görevine, dinin tebliğ ediliş amacıyla dinin yanlış yorumlanması sonucu oluşan farklılaşmadan bahsetti. İslamiyet’in diğer dinlerden farkına ve Türklerin milliyetçilik anlayışının İslamiyet’le nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu açıkladı.

Son olarak Önder Baran Tunç; son dönemde tartışmalara yol açan milliyetçilik, ulusçuluk ve ulusalcılık tartışmalarına değindiği çalışmasında, öncelikle etimolojik anlamda kavramların kökenine değindi. Sonrasında sosyolojik anlamda batı toplumlarındaki milliyetçilik anlayışıyla Türklerdeki milliyetçilik anlayışı arasındaki farkları vurguladı ve örneklere destekledi. Son olarak Türkiye’deki milliyetçilik ve ulusalcılık tartışmalarının siyasi bir amaçla ortaya atıldığına, bu iki kavram birbirinden, kullandıkları terminolojiden öncül değerlere kadar, ayrılmaya çalışıldığına dikkatleri çekti.

İzleyicilerin katkılarıyla zenginleşen oturum vakfımızın Genel Başkanı Közhan Yazgan ve Gençlik Kolları’nın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.