FARS ŞOVENİZMİ VE TÜRKLER

24 Aralık 2023

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2023-2024 dönemi etkinliklerimize, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, tarihçi yazar ve satranç üstadı Dimes Hak Alerli verdiği Fars Şovenizmi ve Türkler” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Daha önce de (2018) Kürsümüzde,  “Türklerde Zeka Oyunlar”ı başlığı altında bizleri aydınlatan Dimes Hak Alerli, Fars şovenizmi konusunda uzun yılları kapsayan derin araştırmalara dayalı olarak ulaştığı bilgileri bizimle paylaşıp uyarıcı ve yönlendirici düşünce ve görüşler ortaya koydu.

Türk Dünyası’nın en büyük sorunlarından birinin ortak tarih ve inanç doktrininin tam olarak ortaya konmaması olduğunu belirten Alerli,  bu durumun Türk milletinin karşılaştığı bela ve sorunların yeterince derinden algılanmasına fırsat vermediğini, Fars şovenizminin Türk Dünyası’ndaki tahribatlarının da bu tür önemli konulardan biri olduğunu, bu konferansıyla bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu  söyleyerek konferansına başladı.

Konferansın akışında, ister İslam öncesi, isterse de İslam sonrasında Fars şovenizminin sistemsel politik, inanç, kültürel ve diğer tahribatlarını ele alan Alerli, bazı yanlış ve Türkün çağdaş şuurla varoluşuna ciddi engel olan tarihsel yaklaşımları bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, bu bağlamda Türk’ün Azerbaycan ve Anadolu’daki kadim varlığının inanç boyutundaki izlerine değgin paylaşımlarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Fars şovenizminin özellikle de Selçuklu, Osmanlı, Timurlu ve Safevi devletlerinin yönetim ve inanç sistemlerindeki izleri üzerindeki birçok hususa da dikkat çeken Alerli, bunlar üzerine yorumlar yapıp çıkarımlarda bulundu.

Alerli, konuşmasını çağdaş jeopolitik açısından başta Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin sonrasında da Türk Dünyası Birliği’nin daha güçlü hale gelmesi için Fars şovenizminin zihinlerdeki virüslerinin silinmesi gerektiğine vurgu yaparak ve bu yöndeki düşünce, görüş ve  önerilerini ortaya koyarak bitirdi..

(Fotoğraflar: M. Kemal Sallı)

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.