Türkiye’de Cumhuriyet Düşüncesinin Gelişimi

29 Ekim 2013

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, yurtdışı yükseköğretim kurumlarımızın yaz dönemi değerlendirmeleri ve güz dönemi hazırlık çalışmaları sebebiyle Mayıs 2013 sonunda ara verdiğimiz Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarına, Prof. Dr. Cezmi Eraslan‘ın 26 Ekim 2013 Cumartesi günü 14:00’te İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans salonunda verdiği “Türkiye’de Cumhuriyet Düşüncesinin Gelişimi” konulu konferansla başladık.

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz‘ın yaptığı konferansta Prof. Eraslan; Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı halkın hür iradesiyle kendini yönetme fikrinden Osmanlı aydın ve yöneticilerinin de etkilendiğini ve Yeni Osmanlıcı akımla Jön Türkler’in bu fikri kendi bakış açılarıyla olgunlaştırdığını belirtti. Kanun-i Esasi ve Meclis-i Mebusan’ın açılmasıyla somutlaşan bu halk iradesinin zamanla cumhuriyet olgusuna dönüştüğünü ve Millî Mücadele’yi başlatan Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görüldüğünü ifade eden Eraslan, cumhuriyet fikrinin Osmanlı Türkiyesi’nin son iki yüzyılında devam edegelip Türkiye Cumhuriyeti olarak tesis olan kaçınılmaz bir süreç olduğuna işaret etti.

Katılımcıların soru ve katkılarıyla genişleyen konferans, Prof.Dr. Cezmi Eraslan’ın vakıf başkanımız Közhan Yazgan ve vakfımızın aksakallarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.