18. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KAPANIŞ OTURUMUYLA SONA ERDİ

20 Aralık 2020

Vakfımızın Türk Dünyası’yla ilgili önemli gelenekli faaliyetlerinden olan Uluslararası Türk Dünyası Bilimler Kongremizin bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 18.si, 13 Aralık 2020 Pazar günü gerçekleştirilen Kapanış Oturumu ile sona erdi. Türk Dünyası’nda Kononavirüs ‘ün etkileri ve Azerbaycan-Karabağ Zaferi üzerine odaklanan kongrede, Türk Dünyası üzerine bilgi ve düşünce sürecinin ele alındığı 109’u yurtdışından olmak üzere toplam 211 adet bildiri sunuldu.

13 Aralık 2020 günü 18:00’de’de gerçekleştirilen Kongre Kapanış Oturumuna Kongre Koordinatörü Prof. Dr. A. Vecdi Can, Kongreyi Kırgızistan – Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitemizin Türk Dünyası İşletme Fakültemiz Dekanlığında ilk başlatan koordinatörümüz Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültemiz dekanlarından Prof. Dr. Hayati Beşirli, Türk Dünyası İdil-Ural Bölgesi sorumlularımızdan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Bülent Bayram, Vakfımız hocalarından İ. Ü İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, Kongre Sekreterimiz SAÜ TÜRKMER Müdürü Doç. Dr. Köksal Şahin’in yanı sıra bir nice kongre bildirisi sunan hocalarımız katıldı. Sonuç Bildirisini sunan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelernden Doç. Dr. Suat Kol şunları söyledi:

“Kongrenin yapılan açılış paneli ve sunulan bildirilerden çıkan başlıca sonuç; “Türk Dünyası ülkelerinin Türkiye’nin bilimsel ve akademik kurum ve tecrübeleri ile yakın işbirliği içinde olmak istedikleridir”.

Bu doğrultuda bilimsel işbirliği ne paylaşımı için Türk Üniversiteler Birliği organizasyonunun daha etkin olması için atölye çalışması, proje ve bilimsel makaleler özendirilmelidir.

Kongre’de ulaşılan bir başka tespit de Türk Dünyası ülkelerindeki üniversitelerin uzaktan eğitim noktasında başarılı bir sınav vermekte olduğudur. Yine kongredeki sunumlardan bu ülkelerin internet teknolojisinde oldukça iyi bir noktada olduğu görülmüştür. Buradan hareketle bundan sonraki kongrelerde bir uzaktan sunum yapma yazılımının kullanılması uygun olacaktır.

Yine değişen Dünya ve teknolojik ve gelişmeler dikkate alınarak çevrimiçi bir Türk Dünyası Üniversitesi ve Türk uzaktan öğretim modeli geliştirme doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmakta fayda olduğu görülmüştür.

Ulaşılan bir başka sonuçta; Türkiye’deki 2 yıllık uygulamalı yüksekokul modelinin Türk Dünyası ülkelerinde ilgi ile izlendiği olmuştur Bu doğrultuda başta Azerbaycan ve Kazakistan’daki üniversiteler olmak üzere ortak bilimsel çalışmalar faydalı olacaktır.

Türk Dünyası’nın önemli ülkeleri olan Özbekistan ve Türkmenistan’ın bilimsel çalışmalarda daha aktif hale getirilmesi için projeler geliştirilip temasta bulunulması uygun olacaktır.

Son zamanlarda başta Türk Konseyi olmak üzere giderek aktifleşen Macaristan ile akademik alanda uluslararası çalışmaları hızlandırmak da yarar vardır.

Doğu Türkistan’dan katılımın bu sene olmamasından da anlaşılacağı gibi bölgedeki Uygur Türklerinin birçok temel hak ve özgürlüğü sıkıntıdadır bu konuya bilimsel bir şekilde yaklaşmak, objektif bilimsel çalışmalarla bu sorunun çözüm yollarını araştırmak ve kamuoyunun gündemine taşımak akademik manada oldukça önemli bir adım olacaktır. Hatta bu hususta Çin’deki üniversitelerle dahi ortak çalışma için irtibata geçmek yararlı olabilir Zira Çin, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerine yönelik hiçbir baskı olmadığı iddiasındadır.

Sosyal bilimler alanında Türk Dünyası’nın ortak değerleri olan sözgelimi Orhun Abideleri, Cengiz Aytmatov İslam öncesi dönem Türk toplulukları ve Turan kavramı, Farabi, İbni Sina, Dede Korkut, Manas gibi değerler üzerine kongre yayın projelerin sayısını arttırmak önemli bir biz bilinci adımı olacaktır.

Covit 19 salgını tıbben aşılar yoluyla bitirilse bile sağlık ekonomik sosyal ve siyasi etkilerinin daha uzun yıllar devam edeceği anlaşılmaktadır bu büyük sorunun işbirliği ve ortaklıkla çözülebileceği ortadadır. Bu konuda Türk üniversitelerinin bir araya getiren sosyal bilim çalışmalarının özendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Türk Dünyası’na yönelik ortak alfabe ortak tarih yazımı gibi kültürel yakınlaşmayı oldukça kolaylaştırıp hızlandıracak bilimsel çalışmaların devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Ve son olarak Kongremizin 19. sunun 2021 yılında Kadim Türk vatanı Karabağ’ın Şuşa kentinde, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin öncülüğünde, 20’sinin ise 2022 yılında Atayurt Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Manas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına yönelik prensip kararı alınmıştır.

Katkılarınız ve katılımınız için şükranlarımızı sunar, bir sonraki kongrede buluşmak üzere esenlikler dileriz.”

Türk Dünyası akademisyenlerini, Koronavirüs Salgını engeline rağmen, son derece başarılı bir şekilde “ÇEVRİMİÇİ” olarak bir araya getirip, bilgi, düşünce ve görüş alışverişi sağlayan kongrenin Türklüğün çağdaş dünyaya açılması ve en yukarısına çıkma ülküsünde iyilikler getireceğine akıldan ve gönülden inancımızla, kongreyi gerçekleştiren malum kurumlara ve kişilere sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz.

Etiket:

Kategori: Duyurular, Genel, Sosyal Bilimler Kongresi

Comments are closed.