18. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÇEVRİMİÇİ BAŞLADI

14 Aralık 2020

https://youtu.be/3V6uiULYm9A?t=1676

Vakfımızın kurucu başkanı, Türk Dünyası’nın büyük bilgesi ve dava adamı Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın öngörü ve uzak görüşüyle 18 yıl önce Kırgızistan-Celalabad’daki Uluslararası K.Ş. Toktomatov Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası Türk Dünyası Kırgız –Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından başlatılan ve her yıl uluslararası katılımlarla büyüyüp gelişen Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin 18.si, Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak başladı.

SAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu’nun sunumuyla,12 Aralık 2020 Cumartesi günü 10:00’da “zoom” telekonferans bağlantısı üzerinden yayına başlayan ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan ile Kongre Koordinatörü SAÜ Öğretim Üyesi ve Kongre Koordinatörümüz Prof Dr. A. Vecdi Can’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Kongre, 10.30’daki Türk Dünyası Özel Oturumuyla devam etti.

Koordinatör Can; “ Bu kongrenin çıkış yeri Kırgızistan-Celalabad. 93 yılında, ruhu şad olsun Türk Dünyası Araştırmaları vakfı Başkanı Turan Yazgan Hocamız, o zamanki adıyla Celalabad İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi’yle yaptığı protokolle, açmış olduğu kapıyla, kurmuş olduğu köprüyle başlayan müstesna, pek kıymetli bir faaliyet bu kongre. Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünün en somut tezahürlerinden biridir… Bakın bugün Karabağ’da 30 yıllık hasret son bulmuştur, toprak vatanına, vatan toprağına kavuşmuştur. Toprağı vatan yapan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum… Bu kongrenin bir misyonu var; Türk Dünyası’nın meselelerine karşı, bizlerin duyarsız kalması mümkün değildir, düşünülemez. Bu konuda herkesin sorumluluğu var, ama özelikle biz akademisyenlerin çok daha önemli, çok daha kritik sorumlulukları, görevleri vardır…”

Rektör Fatih Savaşan; “18. Dile kolay. Burada birikim var, tecrübe var ve salgına rağmen yolda olmayı önemsemek yani adanmışlık var. Düzenleme kurulundaki herkese müteşekkirim. SAÜ çok sayıda bilimsel etkinlik organize eder ama bu kongre benim gözümde çok daha önemli. Zira Türk Dünyasını akademik birikimini bir araya getirmekte, bir tanışıklık ve network oluşturmaktadır… Karabağ Azerbaycan’dır dedik ve güç birliği yapıldı ve irade ortaya konulunca ve güç birliği yapılınca neleri başarabileceğimizi anladık. Çok mutluyuz… Bu kongrenin on dokuzuncusu KARABAĞ’da yapılmalı. Hem normalleşmeye hem de morale vesile olacaktır.”

TDAV Başkanı Yazgan ise; “Yaşadıklarımız, daha şimdiden birçok gerçeğimizi gözler önüne serdi. Türk Dünyası’nın değişik ülkelerinin eğitilmişliği, ekonomik gücü, fiziki sağlık altyapısı ve yetişmiş sağlık çalışanlarının niceliği ve niteliği Korona Virüs tablo ve grafiklerine apaçık yansıdı. Yayılmasındaki hızıyla ekonomik çalışma hayatı, türlü amaçlara yönelik geziler, örgün eğitimi gerçek mekanlarında yapamama gibi birçok etkinlikleri kısıtlaması ve hatta zaman zaman felce uğratmasıyla insanlığı bunaltan, zaman zaman çıkmazlara sürükleyen bu salgın, bir taraftan çağın ilerleme ve gelişme hızını yakalama konusundaki yetersizliklerimizi ortaya koyarken diğer taraftan insanlığın temel değerlerine ne kadar uzak veya yakın olduğumuzu bir kere daha sorgulattı.

Doğanın kendisinde var olan ve insanlığın iyi ve kötü amaçlı olarak geliştirdiği fiziki ve biyoteknoloji dinamikleri kaynaklı karşılaşacağımız küresel boyutlu sorunlar ve felaketler, bugün olduğu gibi bundan sonra da dünyanın yakasını bırakmayacaktır. Bu kaçınılmaz gerçeği göz önünde bulundurarak, Türk Dünyası’nın gelişme hızını, asırların geri kalmışlığının sebebi olan köhne zihniyetinin hortlatılmış uygulamalarından kurtarıp, aklın, bilimin, fennin aydınlatıcı rehberliğinde yüksek düzeye taşımak mecburiyetindeyiz. Bu hususta, aklı rehber edinmiş, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan sosyal bilimcilere son derece ihtiyacımız vardır.

Türk Dünyası’nda ders almamız gereken sıcak gelişmelerden biri de şüphesiz Azerbaycan’ın 30 yıla yakın bir zamandır işgal altında tutulan ve bu hususta çözüm üretecek uluslararası kuruluşlarca savsaklanan vatan topraklarını/ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri Azerbaycan ordusunun, işgalci Ermenistan’a karşı hepimize sevinç ve gurur veren zaferiyle bağımsızlığına kavuşturmasıdır.

Bu büyük zaferle, birlikten güç doğduğuna, Türk Dünyası’nın birlik içinde, önlerine çıkan engelleri ortadan kaldıracağına bir kez daha tanık olduk. Paylaşılacak olan bilim, ekonomik değer, teknoloji ile ortak akıl ve siyaset birliğinin gücümüze güç katacağını, bizi yalnızlığın verdiği çekince ve endişelerden kurtararak nasıl başarıya ulaştıracağının bir kez daha tadına vardık.” sözleriyle kongrenin yönünü, misyonunu ve önemini bir kere daha vurguladılar.

SAÜ TÜRKMER Müdürü ve Kongre Sekreteri Doç. Dr. Köksal Şahin tarafından yönetilen açılış oturumuna çevrimiçi olarak katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kuzey Makedonya Uluslaarası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Kazakistan Kızılorda Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Beybitgul Karimova, Kazakistan Miras Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolat Mırzaliyev, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Kırgızistan Uluslararası K.Ş. Toktomamatov Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Satıbaldı Omurzakov, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; bu yıl tüm dünyayı doğal olarak Türk Dünyası’nı da etkilemekte olan Korona Virüs Salgını’nın ülkelerinin eğitimi, toplumsallığı ve ekonomisi üzerine etkileri konusunda bilgi paylaşımı yapıp değerlendirmelerde bulundular.

Konuşmacılar değerlendirmelerinde, çevrimiçi teknolojinin önemine vurgu yaparak, yeni olmasa da Korona Virüs salgınının zorlamasıyla son derece öne çıkan ve yaygınlaşan bu imkânı, yaygın olarak eğitim öğretim sunumunda, bazı aksaklıklara rağmen, başarılı bir şekilde kullandıklarını söylediler. Bu kullanımların, özellikle yükseköğretimdeki başarısını sayısal verilerle ortaya koyan konuşmacılar, bu tür bir eğitimin, akademisyen ve yükseköğretim yöneticilerine, bundan sonraki dönemlerde yapacakları eğitim sürecinde, değişik alternatiflerin de değerlendirilebileceği konusunda tecrübe kazandırıp yeni araştırma ve geliştirme ufukları açtığını vurguladılar. Özellikle çevrimiçi bir Türk Dünyası Üniversitesinin, Türk ülkelerindeki üniversitelerin, bilim, teknoloji ve tecrübelerini birbiriyle paylaşmada büyük fayda sağlayacağı üzerine kıymetli öneriler sunup ortak görüş oluşturdular.

Konuşmacılar, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki başarısı üzerine de değerlendirmelerde bulunundular. Türk Dünyası’nın, çok katılımlı ve yüksek düzeyde olmasa da, yapacağı güç birliğinin, onların ülkelerine ve sahip oldukları kaynaklara sahip çıkmada nasıl başarıya götürdüğünün üzerinde duran konuşmacılar, bunun geliştirilip ileriye götürülmesiyle kazanılacak başarılara dikkat çekerek, bu hususta bilgi, düşünce ve görüş paylaşımının çok önemli olduğunun altını çizdiler. Bu bağlamda tüm konuşmacılar ve kongre koordinatörlüğü, 19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Karabağ’daki Şuşa kentinde yapılması konusunda oybirliğine varıp bunun çok anlamlı ve son derece faydalı olacağını belirttiler.

12-14 Aralık 2020 tarihlerinde devam edecek olan, 2002 yılından bu yana Türk Dünyası’ndan akademisyen ve araştırmacıları buluşturan ve bu yıl da Sakarya Üniversitesi TÜRKMER koordinatörlüğünde düzenlenen, Avrasya coğrafyasının en kurumsal bilimsel platformu olma niteliğini tescil eden, 8’i yurtdışından toplam 22 bilimsel kuruluşun işbirliğiyle KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Afganistan ve Türkmenistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yoğun bir katılım ve ilgi gören bilimsel kongrede gerçekleşecek onlarca oturumda, 109’u yurtdışından olmak üzere toplam 211 adet bildiri sunulacak.

Eğitim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ve İktisat gibi pek çok alandan bildirilerin sunulacağı kongreye ilgi duyan herkes izleyici olarak çevrimiçi ortamdan katılabilecek.

Etiket:

Kategori: Duyurular, Genel, Sosyal Bilimler Kongresi

Comments are closed.