Yirminci Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Coğrafyasında Petrol ve Ermeni Terörü

07 Şubat 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 6 Şubat 2016 Cumartesi günü 14.00’te Azerbaycanlı akademisyen-gazeteci  Dr. Mayis Alizade, “Yirminci Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Coğrafyasında Petrol ve Ermeni Terörü” başlıklı bir konferans verdi.
Mayis Alizade, konuşmasına 19. yuzyılın ikinci yarısiıdan itibaren Ermenilerin Osmanlı Devleti ve Kafkasya’da gerçekleştirdikleri terör eylemlerini, emperyalist devletlerin ‘Şark Politikası’ çerçevesinde değerlendirmemiz gerekir diyerek başladı. Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları terör eylemlerinin Osmanlı topraklarından önce Azerbaycan coğrafyasında görüldüğünü belirten Alizade, Rus emperyalizminin, Azerbaycan’ın petrol sanayiini kendi kontrolü altında tutmak ve Azerbaycan’ın bağımsız devlet hayallerini engellemek için uygulamaya koyduğu terör eylemlerine karşı, Azerbaycan Türklerinin 1905 yılında kendilerini savunmak amacıyla “Difai” örgütünü kurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ekim 1917’de gerçekleşen Sosyalist Devrim sonrasında Bakü’de kurulan sosyalist yönetimde çoğunluğu oluşturan Ermenilerin desteğiyle – yönetimin başında bulunan Stepan Şaumyan’ın da itiraf ettiği gibi – 31 Mart-4 Nisan 1918 tarihleri arasında, dört bin Türk’ün katledildiğini belirten Alizade, bu zulmün, Nuri Paşa’nın komutasındaki Kafkasya İslam Ordusu’nun 15 Eylül 1918’de Bakü’yü Ermeni teröristlerden temizleyerek Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti haline getirmesiyle son bulduğunu ifade etti.

Alizade, 7 Temmuz 1923’de Azerbaycan topraklarında bizzat Kremlin’in desteğiyle oluşturulan Karabağ Özerk Vilayeti’nde, Ermenilere dünyada hiçbir özerk yönetime verilmeyen haklar verildiğini, bu hakları kötü emelleri için kullanan Ermenilerin bundan sonraki 65 senelik süreçte gizli biçimde örgütlenerek 1988 yılında Moskova’nın desteğiyle Ermenistan’a ilhak kararı aldıklarını söyledi.

Azerbaycan’ın 18 Ekim 1991’de Sovyetler’den bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından, Ermenilerin yine Rusların desteğiyle Karabağ-Hocalı da Azerbaycan Türklerine büyük bir soykırım gerçekleştirdiklerini ve devamında Azerbaycan’ın topraklarının %25’ini işgal ettiklerini belirten Alizade, bu büyük trajedinin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasının Türk Dünyası’nın önünde duran en büyük meselelerden biri olduğunu söyledi.

Emperyalist devletlerin kullanılmaya müsait kompleksli milletleri dün olduğu gibi, bugün ve yarında kullanmaya devam ederek dünya coğrafyasına şekil vereceklerini vurgulayan Alizade, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası’nın, olagelen olayları bu bilinçle okuyup, geleceklerini bu gerçeği unutmadan planlamaları gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.