ULUSLARARASI GÜÇ MÜCADELESİ VE DİJİTAL DİPLOMASİ

18 Şubat 2024

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2023-2024 dönemi etkinliklerimize, 17 Şubat 2024 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda, Dr. Yasin Başpınar’ın verdiği, “Uluslararası Güç Mücadelesi Ve Dijital Diplomasi” başlıklı konferansımızla devam ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünde Avrupa Sahası sorumlusu olarak görev yapan Dr. Yasin Başpınar, konferansına öncelikle güç, güç mücadelesi, teknoloji ve dijital kavramlarına değinip dijital dönemin, getirmiş olduğu imkân ve kabiliyetler dahilinde, yanlış ve/veya manipüle edilmiş bilginin, kısa sürede geniş kitlelere yayılabiliyor olmasının operasyonel bir nitelik taşıyarak güvenlik tehdidi yarattığına dikkat çekerek başladı.

 Yasin Başpınar,  konferansının ilerleyen aşamalarında devletlerin ‘dijital güç mücadelesi’ çerçevesinde nasıl konumlanmaya çalıştıklarını, bu mücadele çerçevesinde hangi araçları kullandıklarını,  dijital alanların, uluslararası politika çerçevesinde devletlere sert güç ve yumuşak güç unsuru olarak yeni alanlar açarak yeni yetenekler kazandırabildiğini,  bu bağlamda yeni ve kritik bir enstrüman olarak mücadeleye dahil olan ‘dijital diplomasi’ önemli bir araç olduğunu, çünkü gerçek bilginin oldukça sorgulanır olduğu, yanlış ve/veya manipüle edilmiş bilginin oldukça hızlı yayıldığı bir konjonktürde devletlerin; dijital iletişim evreninde yer alarak dijital topluma ve diğer devletlere karşı dijital diplomasi uygulaması ihtiyaçtan ziyade giderek bir gereklilik halini aldığın, karşılaştırmalı tablolar ışığında örnekleriyle anlatıp değerlendirdi.

  Konferans çerçevesinde dijital diplomasinin tam olarak neyi ifade ettiği; sahip olduğu fırsatlar, uygulamada yaşanan zorluklar; devlet başkanlarının, diplomatların ve dijital toplumun dijital diplomasi evreni içerisindeki rollerini ele alan Dr. Başpınar, başarılı ve başarısız dijital diplomasi örneklerine de parantezler açtı.

Dr. Yasin Başpınar konferansını dijital diplomasi alanındaki şu önerileriyle bitirdi:

  1. Manipüle edilmiş ve/veya yanlış bilginin yayılma hızı devletleri, dijital alanı kontrol etmeye ve dijital diplomasiye yönlendirmektedir.
  2. Dijital diplomasi, devlet anlatılarının doğru anlatılması, ülke tanınırlığının artırılması, yanlış bilgi ve manipüle edilmiş bilgi ile savaş, kamuoyu desteği sağlama noktasında önemli bir araçtır.
  3. Devletler, dijital diplomasi uygulayacakları toplumları analiz etmek, onlarla doğru kanal ve dille iletişim kurabilmek adına yapay zekâ, algoritma, büyük veri analitiği gibi alanlarda dijital yeteneklerini artırmalılar.
  4. Devletler, dijital toplumun beklenti, istek ve tercihleriyle uyumlu stratejiler geliştirmelidir.
  5. Dışişleri bakanlıkları, aktör çeşitliliğiyle mücadele kapsamında, hem dijital yetenekler edinmeli, hem de 21. Yüzyılın dijital alanlarında güçlü bir şekilde var olmalıdır.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.