Türkiye’de Üniversite Eğitimlerinin Niteliği ve Sektörün Beklentileri

18 Aralık 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 17 Aralık 2016 Cumartesi günü 13.30’da, ÜLKÜTEK İstanbul Şubesi ile “Türkiye’de Üniversite Eğitimlerinin Niteliği ve Sektörün Beklentileri” konulu bir panel düzenledik.

ÜLKÜTEK İstanbul Şubesi Başkanı Yüksel Yalçın’ın yönettiği panele Antalya Uluslaarası teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, TDAV Yükseköğretim Koordinatörü ve Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, ÜLKÜ-TEK Kurucu Başkanı araştırmacı yazar İbrahim Okur, Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, ELOPAR AŞ. Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Sandal ve Polisan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis konuşmacı olarak katıldılar.

ÜLKÜ-TEK Yüksek İstişare Kurulu adına panelin açılış konuşmasını yapan Erdinç Balcı, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için uğraş veren TDAV ve ÜLKÜ-TEK’in çalışmalarının üretim sektörlerince desteklenmesinin gereğine vurgu yaptı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren panelde söz alan konuşmacılar, Türkiye’de üniversite eğitimlerinin; girişteki öğrenci seçimleri, akademisyen, eğitim müfredatları, sınıftaki öğrenci sayıları, eğitimin fiziki alanlarının yeterliliği, bilim adamı yeterlilikleri, arge-inovasyon yetenekleri, laboratuvarlar, sektör-sanayi işbirliği açılarından analizini yaparak reel sektörün penceresinden geliştirme önerilerini ele aldılar.

Her bir konuşma arasında dinleyicilerden gelen sorular ve verilen cevapların ışığında ilginç bir akıcılıkla devam eden panelde şu fikirler öne çıktı:

  • Bugün gelişmişlik endesklerinde gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamızın en önemli sebebi nitelikli insan yetiştiremememizdir, bu da eğitim sistemimizden kaynaklanmaktadır.
  • Özel sektörün endüstriyel gelişim sürecinde insan kaynağı beklentisi; konusuna hakim, anadalında uzman, kendini yetiştirmiş, beklentileri karşılayabilecek nitelikte, dünyadaki gelişmelerin izleyicisi ve uygulayıcısı kapasiteye sahip, sürekli gelişimi model edinmiş insan kaynağıdır.
  • Üniversiteler; öğrencilerin aldıkları puan aralıkları esaslı olarak sınıflandırılmalıdır:

– 2 yıllık Meslek Yükseokulu Programları (200-300)

– 4 yıllık Karma Programlı Üniversiteler (300-400)

– 4,5 yıllık İhtisas Üniversiteleri (400-475)

– 5 yıllık Teknoloji Üniversiteleri (475-500)

  • Her bölgeye/ şehire her türlü programı içeren üniversite açmak yerine, çevre şartlarına uygun, eğitimi alanda uygulama ve destekleme imkânına sahip olacak şekilde üniversite açılmalıdır.
  • İhtisas üniversitelerinde, rektör, dekan ve bölüm başkanları, ilgili sahanın uzmanı akademisyenlerden olmalıdır.
  • İhtisas üniversitelerinde güçlendirilmiş yabancı dil eğitim programları olmalıdır.
  • İhtisaslaşmış teknoloji üniversiteleri, sanayii işbirliğiyle güçlü laboratuvar ve teknoparklarla donatılarak, öğrenci ve öğretim kadroları ihtiyaç duydukları her alanda desteklenerek, yüksek bilim ve teknoloji üretimi sağlanmalıdır.
  • Üniversitelerde kontenjan planlama, saha araştırmaları ve sektör ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.
  • Niteliksiz ve ihtiyaç dışı üniversite mezunu işsizler ordusu oluşturmak yerine; orta öğretimde nitelikli ara eleman yetiştirmek daha verimlidir

Panel sonunda söz alan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan, son derece faydalı ve aydınlatıcı geçen bu paneli hazırlayan ÜLKÜ-TEK yönecileri ve konuşmacılara teşekkürlerini ifade etti.

Panel, ÜLKÜ-TEK tarafından Vakıf Başkanımız Közhan Yazgan ve konuşmacılara plâket takdimiyle sona erdi.

 

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.