TÜRKÇÜ DÜŞÜNÜR ZİYA GÖKALP

21 Aralık 2022

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü konferans salonunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Türklük ve Türk Dünyası’yla ilgili araştırmalarıyla tanıdığımız Dr. A. Akif Poroy,  “Türkçü Düşünür Ziya Gökalp” başlıklı bir konferans verdi.

Poroy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sürecinde fikirleri birçok açıdan temel oluşturan Türkçü düşünür Ziya Gökalp’in şair, yazar, felsefeci, sosyolog ve siyasetçi olarak çok cepheli kişiliğini ve maceralar acılarla dolu yaşamını özetleyerek anlatmağa çalıştı.

Poroy, “Türkçülüğün Esasları” adlı kitabı ile Türkiye’ye, Türk felsefi düşüncesine damgasını vurmuş olan Ziya Gökalp’in bugün 21. Asrın başında da bizim için çok önemli olduğunu belirterek, Ziya Gökalp’in daha 2. Meşrutiyet ilan dahi edilmeden Selanik’te 1908’de ilk defa önce meşrutiyet sonra cumhuriyet rejimi ile ilgili düşünceleri ortaya atan düşünür olması, yakın tarihimiz açısından üzerinde durulması gereken bir olgudur dedi

 Onun eserlerini özellikle “Türkçülüğün Esasları” adlı ana yapıtını ayrıntılı olarak irdelemeğe çalışan Poroy, bu bağlamda Türkçülüğe bugün nasıl bakılabileceğini ortaya koyarak özellikle bugünkü Türk gençliğinin Gökalp’i çok iyi tanıması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.