Türk Tarihinin Temel Dinamikleri

14 Ocak 2014

18 Ocak 2014 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Türk Tarihinin Temel Dinamikleri” başlığı altında bir konferans verdi.

Prof. Dr. Emin Özbaş’ın “aidiyet duygusu”nun geliştirilmesi için tarih şuurunun önemini vurgulayan açış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Taşağıl, genç yaşlarından itibaren çalışmalarına katıldığı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ve Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türklük yolunda yaptığı ve yapacağı çalışmalarda kendisine yaptığı katkıyı vurgulayarak sözlerine başladı.

Taşağıl, Türklerin tarihinin bugünkü yazılı kaynak ve saha çalışmalarına bağlı olarak M. Ö. 3000’li yıllardan başlatılabileceğini iddia ederek, bundan sonra yapılacak araştırmalarla bunun daha eskilere götürülmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Türk tarihindeki en temel dinamiklerin, onların boylar halinde yaşamaları, devamlı göç etmeleri ve devlet kurup yönetme yetenekleri olduğunu öne süren Taşağıl, bunun aksi bir durumda Türkler bugüne kadar çoktan yok olurlardı dedi. Medeniyetlerin doğuşunda, Kafesoğlu’nun da iddia ettiği gibi hukuk mefhumu, sürat mefhumu ve metal işlemenin büyük yeri olduğunu, Türklerin bu alanlara ciddi katkılar yaptıklarını belirten Taşağıl, tarih ve medeniyet araştırmacılarımızın bu tezin desteklenmesi yönündeki mesailerini yoğunlaştırmalarını istedi.

Türkiye’de çok ihmal edilmiş olan Türk tarihi araştırmalarının, 19. Yüzyılın sonlarından başlayarak 21, yüzyıla kadar, birileri Türklüğü yok etmeye uğraşsa da, büyük aşamalar kaydettiğini ve dünyanın birçok yerinde bununla ilgili hatırı sayılır bilimsel arşivler oluştuğunu belirten Taşağıl, Türk tarihinin dünya tarihinin olmazsa olmaz bir önemli parçası hâline geldiğini söyledi.

Türk tarihinin temel kodlarının, Sibirya, Çin, Hindistan, Anadolu, Macaristan ve benzeri nereye giderseniz dünyanın her yerin aynı olduğunu söyleyen Taşağıl, bu kodların Türklerin gittiği her yerdeki balballarda, yazılı kayalarda ve Türk boylarının yaşantısında takip edilebildiğini belirtti.

Taşağıl, konferansını, Türkün varlığının ve Türk tarihinin, aidiyet şuuruna sahip olarak yetişecek kuşaklara, özellikle de Türk milletini yönetenlere iyi anlatılması gerektiğini, bu hususta tarihçilerimize önemli görevler düştüğünü belirterek ve kendisinin bu hususta elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayarak tamamladıEtiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.