Türk Kültüründe Ağaç Kültü

05 Mart 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi faaliyetlerimize, 4 Mart 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Prof. Dr. Ünal Asan’ın konuşmacı olduğu “Türk Kültüründe Ağaç Kültü” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Konferansın açılış konuşmasını vakfımızın dostlarından araştırmacı-yazar Mustafa Aydemir yaptı. Aydemir; Turan Yazgan Hocamızın teşvikleriyle Türkiye’deki “anıt çınarlar” konusunda Türk Dünyası Tarih Kültür Dergimizde yayımladığı yazı dizisini hazırlama, sonradan da kitaplaştırma sürecinde dost olduğu ve yardımlarını gördüğü Prof. Asan’ın, alanındaki yetkinliğinin ve Türk kültürüyle uzmanlık alanını bütünleştirmedeki büyük gayretinin altını çizdi.

Uzun yıllar İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim dalında başarılı akademik çalışmalar yürüten Prof. Asan, Orman kaynaklarının etüt, envanter ve planlaması, orman çevre ilişkileri, iklim değişikliği ve anıt ağaçlar konusunda 160 adedin üzerinde yerli ve yabancı dergilerde makale ve kitap yazmış; ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır.

Prof. Asan; alanında çalışırken, doğamızda bu derece önemli olan ağacın Türk tarih ve ve inanç kültüründe de önemli bir yeri olduğu gerçeğini görüp araştırmalarını bu alanda da yoğunlaştırmıştır. Asan, işte bu gerçekten yola çıkarak konu üzerindeki yıllarca yaptığı araştırma ve gözlemlerinden elde ettiği birikimi bizlere;

  • “Kült ve Kültür Kavramları,
  • Türk kültürünü yaratan halk topluluklarının (Türk Dünyası)coğrafî dağılımı,
  • Ağaç-insan ilişkisinin tarihsel kökeni ve ağaç kültünün doğuşu,
  • Türk kültüründe ağaç kültü,
  • Kutsal ağaç ve orman kavramları ile bunları besleyen mitolojik efsaneler, destanlar ve söylenceler;
  • Akoğlan Efsanesi ve Er Sogotoh Destanı,
  • Oğuz Kağan Destanı ve Osman Beyin Rüyası,
  • Manaz ve Er Töştük Destanları,
  • Ötügen Ormanı,
  • Ağaç kültünün günümüzdeki yansımaları” başlıkları bağlamındaki birçok tanık, kanıt, belge ve bilgilerle etraflıca aktardı.

Konferansımız, dinleyicilerimizin, Geyikli Baba,  Tahtacı Aleviler, Dene ve Na-Dene Kızılderilileri, “Nardogan” ağaç süsleme geleneğinin Hıristiyanlara “Noel ağacı” olarak geçmesi ve ağacın yol güvenliği konusundaki koruyucu etkileri konularındaki tamamlayıcı bilgileri ve sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.