Türk Ekonomisinin Dünü Bugünü

14 Ocak 2018

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 13 Ocak 2018 Cumartesi günü 14.00’te, maliye üstatlarımızdan Kadir Boy, “Türk Ekonomisinin Dünü Bugünü” başlıklı bir konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan  Vakfımızın Yükseköğretim Koordinatörü, Doğuş Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, dünya ve Türk Dünyası ekonomileri üzerine bazı görüşlerini ortaya koyarak bu çerçevede Türkiye ekonomisin değerlendirecek olan Kadir Boy’un anlatacaklarının çok kıymet ifade ettiğine inancını dile getirdi.

Kadir Boy, konferansına Türk Ekonomisinin bugününe ağırlık vereceği konuşmasında, ekonomimizin dününe, hatta Osmanlı Türkiyesi dönemine de değineceğini, çünkü bugünkü sonuçları o günleri bilmeden tam değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek başladı. Günlük olarak resmi ağızlardan gelen ekonomik değerlendirmelerin bizi ekonomimizin geleceğini görmek açısından çoğu zaman yanıltacağını belirten Kadir Boy, içinde bulunduğumuz durumu, ancak dünden bugüne rakamları karşılaştırarak ve bunun dünyadaki konumumuzu ve iç teki gerçek refah düzeyini nasıl etkilediğini görerek anlayacağımızı söyledi.

Bu ülkenin dağına taşına “Ne mutlu Türk’üm diyene!” yazan Atatürk’ü  sözde değil, gerçekten iyi anlamak gerektiğini söyleyen Kadir Boy, Türkiye Ekonomisini değerlendirirken daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 1. İzmir İktisat Kongresi’ni toplayan Atatürk’ün, ülkeyi yönettiği dönemlerdeki ekonomik politika ve uygulamalarında ortaya çıkan göstergelerin, diğer dönemlerin gerçek değerini ortaya çıkaran bir mihenk taşı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Boy konferansının ilerleyen dakikalarında Türkiye Ekonomisini, “1923-2003 (80 Yılda)  Oluşan 130 Milyar Borçlanma Gerekçeleri”, “1923-2002 Büyüme Ortalaması”, “2000-2016 Yılları Aralığı Büyüme Oranları”, “Ekonomi Bakanlığının Güncellenmiş 2003-2016 Büyüme Oranları”, “Büyüme Sonoçları”, “2002-2017 Dış Ticaretimiz”, “Geçmiş Dönemler Büyüme Oranları”, “Merkez Bankası Rezevleri (2002 ile 2017)”, “Hane Halkları Borçları (2003 ile 2017)”, “Milli Gelir (2002 ile 2017”, “Dolar Fiyatları (2003-2018)”, “Enflasyon (2001-2017)”, “Enflasyonda İlk 10 Ülke (2017)”, “2018 Bütçesi”, “Yıllar İtibarıyla Büyüme Oranları (2000-2016)” “Geçmiş Yıllarda Yüksek Büyüme Oranları” başlıklı mali tablolarla analiz edip görüşlerini ortaya koydu.

Gerçek anlamda ekonomik göstergelerin bugün itibarıyla, “Katma değer üreten ve bu gücüyle bölgesinde ve dünyada bağlayıcı söz sahibi bir Türkiye miyiz?” sorusuna, bütün iyi niyetli değerlendirmelere rağmen çok da ümit verici bir cevap oluşturamadığını belirten Kadir Boy, çözüm önerileri olarak da şunları ortaya koydu:

  • Türkiye ne pahasına olursa olsun, katma değeri yüksek üretim kapasitesini, istihdam hacmini ve tarım potansiyelini artırmak zorundadır.
  • Türkiye ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkmalı ve ekonomiden sorumlu hükümet anlayışı olmalıdır.
  • Tarım sektörü sosyal riskleri engelleyen faktördür, krizde sığınılacak limandır, bu sebeple tarım sektörünü ön hedeflere koymalıyız.
  • Ara malı ithali kontrolü, döviz kazandırıcı muameleler, yerli malı himayesi ve icatlar-katma değerli mallarla cari açık mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.