Tonyukuk Neden Bilge İdi?

25 Aralık 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 24 Aralık 2016 Cumartesi günü 14.00’da, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı ve vakfımız hocalarından Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Tonyukuk Neden Bilge İdi?” başlıklı bir konferans verdi.

Ahmet Taşağıl, konferansının giriş kısmında, Göktürklerin bilge “tarkan”ı Tonyukuk’un kimliğini tanıtıp ve hayat çizgilerini özetledi. İnternetteki bilgi kirliliğinin, bazı tarih öğretmenlerinin, Tonyukuk’u öğrencilerine Çinli olarak tanıtacak kadar yayıldığını belirten Taşağıl, bunun asla doğru olmadığını, gerek Göktürk Yazıtları gerekse eşzamanlı olarak oluşan Çin kaynakları bilimsel / tarafsız bir şekilde ele alındığında Tonyukuk’un Göktürk Kağanlığı Soyunun bağlı olduğu “Aşina” ailesine bağlı “Aşide” alesinin önde gelen bir temsilcisi olduğunun açıkça görüleceğini söyledi.

Taşağıl, İlteriş Kutluk Kağan, Kapkan Kağan ve Bilge Kağan dönemlerinde Göktürk Devleti’nin ikinci adamı olarak görev yapan Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda, gerekirse Kağan’a rağmen doğru fikri öneren ve sonuna kadar arkasında duran bu büyük Türk’ün; Tonyukuk’un bilge olduğunu gösteren bazı önemli noktaları şu başlıklar altında açıklayarak anlattı:

Tonyukuk;

  • Dış ve iç düşmanlarını çok iyi tanıyacak kadar bilgi sahibidir.
  • Çok iyi bir stratejisttir.
  • Kahraman bir savaşçıdır.
  • Kendi milletinin karakterini; olaylar karşısında tavır ve davranışlarını çok iyi bilir.
  • Budizm’in milletine zarar vereceğinin farkındadır.
  • Şehirleşmenin – o günkü şartlar içerisinde – Türk milletine yıkım getireceğini anlamış durumdadır.

Tonyukuk’a göre;

  • Güçlenmeden düşmanla savaşmak doğru değildir.
  • Vatanına ihanet edenler, mutlaka cezalandırılmalıdır.
  • Emeğe saygı duyulmalı, kahramanlar ödüllendirilmelidir.
  • İç ve dış düşmanların işbirliği yapması önceden engellenmelidir.

 

Tonyuk’un bilge kişiliği devlet adamlığı çerçevesinde verdiği bilgilerin, Türk tarihini, özellikle model Türk Devleti; Göktürkleri o günden bugüne değerlendirdiğimiz zaman, bugün içinde bulunduğumuz durumların sebeplerini anlamaya da ışık tutacak kıymette olduğunu belirten Taşağıl, tarihi araştırıp, doğru okuyup, doğru anlatmanın ne derece önemli olduğuna dikkat çekti.

 

Taşağıl, yoğun bir katılım ve ilgiyle takip edilen konferansının devamında, dikkatli, birikimli ve sorgulayan dinleyicilerince yöneltilen birçok ilginç soruyu cevaplandırdı.

 

Konferans sonunda Taşağıl Hocamız, dinleyicilerine “Eski Türk Boyları”, “Ergenekon’dan Kağanlığa Türk Model Devleti Göktürkler”, “Kök Tengri’nin Çocukları” adlı birbirinden değerli kitaplarını imzaladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.