Tarih Boyunca Türk Kadını

04 Mart 2014

8 Mart 2014 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İ. Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ve M.Ü.  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Gürer Tarih Boyunca Türk Kadını” başlığı altında birer konuşma yaptılar.

Programın açılışında söz alan vakfımızın bilim heyetinden Prof. Dr. Emin Özbaş, çeşitli görevlerle dünyanın dörtte üçünü, Türkiye’nin tamamını gezdiğini ve Türk kadınından fedakâr kadın görmediğini ifade etti. Emin Özbaş, buna rağmen tarihin birçok döneminde erkeğiyle eşit bir toplum hayatı yaşayan Türk kadınının, bugün dünyanın birçok ülkesinin kadınlarının sahip olduğu haklara sahip olamamasının üzücü olduğunu belirtti.

İslâmiyet Öncesi Türk Kadını” başlığı altında konuşan Mualla Uydu Yücel, Türk kadınının ailede, yönetimde, mal edinmede ve benzeri alanlardaki hak, yetki ve sorumluluklarını tarihî, edebî ve kültürel kaynaklara dayalı olarak ele aldı. Eski Türk toplumunda ailede anne yönetimde katun olan kadın, eşinin ne bir adım önünde ne de bir adım gerisindedir, yan yana omuz omuzadır diyen Yücel, onun, askerlik dâhil hiçbir alanda dışlanmadığını haklarının kısıtlanmadığını, her zaman saygı gördüğünü ve insanca yaşadığını belirtti.

İslam, Kadın ve Türk Toplumu” başlığı altında konuşan Banu Gürer ise, sözlerine “İslâm’dan sonra Türk kadınının toplumdaki konum ve haklarında bir problem gözüküyor, bu bir vakıa, fakat bu İslâm’ın ilkelerinden mi kaynaklanıyor, yoksa birtakım kültürel etmenler mi söz konusudur?” sorusuyla başladı. Gürer, konuşmasının devamında Allah’ın erkek ve kadını birbirinin tamamlayıcısı olarak yarattığının İlâhî Kelamla tescillendiğini belirterek, kadının İslâm toplumlarında düşürüldüğü olumsuz konumun kesinlikle dinin kendisinden kaynaklanmadığını,  Arap kültürü,  isrâiliyat ve benzeri etkilerle oluştuğunu ifade etti. Özellikle Kur’an’ın miras, örtünme, tanıklık gibi konulardaki ifadelerini zaman bağlamını göz ardı ederek, akıl dışı yorumlarla kadının aleyhine çevirme keyfiliği üzerinde duran Gürer, bunu anlamak için Peygamberimizin yaşantısına ve uygulamalarına iyi bakılmasını gerektiğini vurguladı.

Dinleyicilerin katkılarıyla genişleyen konferans, Cumhuriyet / Atatürk Türkiye’sinde verilen zorlu mücadelelerle, insani ve İslami olarak yüz yıl öncesine göre çok iyi bir konuma gelen kadımızın, geriye bir adım bile atmaması gereğinin altı çizilerek sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.