Suriye Gerçeğinde Ortadoğu Türkmenleri

03 Aralık 2014

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarımızı, Türk kimliğinin, özellikle Suriye Türklüğünün başta gelen savunucularından Sayın Milletvekilimiz Mehmet Şandır’ın, 6 Aralık 2014 Cumartesi günü verdiği “Suriye Gerçeğinde Ortadoğu Türkmenleri” konferansıyla devam ettirdik.

Konferansın başında Turan Yazgan Hocamızın, bugün Türkiye sınırları dışında kalan Irak ve Suriye Türkleri bağlamında isabetli öngörüler içeren arşiv konuşmasını yansıdan izledik.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Namık Kemal Kurt’un açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan Mehmet Şandır, konuşmasına “…Bugün sebebi ne olursa olsun, müsebbibi kim olursa olsun Ortadoğu Türkmenleri bir kıyameti yaşamaktadır. Türk milleti yeni bir yüzyılın başında yeniden ateşle imtihan edilmeye çalışılmaktadır. Suriye’de Irakta Türkmenler etnik bir temizliğe tabi tutulmakta, bin yıllık  vatanları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bilinmeli ki, Ortadoğu Türklüğünün kaderi, Türkiye’nin geleceğiyle bire bir örtüşür. Yani biz Ortadoğu Türklüğünü koruyamazsak, onun müktesebetini koruyamazsak, Türkiye’nin birliğini bütünlüğünü, devletin egemenliğini, koruyamama veya bir sonraki yüzyılın ilk çeyreğine, bu isimle ve bu bütünlük içerisinde çıkamama riski vardır.” vurgusuyla başladı.

Konferansını üç başlık altında sunan Mehmet Şandır, birinci başlık olarak “Suriye Gerçeği”ni, coğrafi, tarihi ve siyasi çerçevede ele alarak, Suriye’nin küresel güçlerin, küresel projelerinin eseri olan ve millete dayanmayan yapay bir devlet olduğunu gözler önüne serdi.

İkinci başlık olan “Türkmenler”i,  bu coğrafyadaki bin yıllık tarihleri ve yerleşim yerleriyle ele alan Şandır, bugün Irak ve Suriye’de sayıları 7 milyon civarında olan ve Türkiye’nin tabii Misak-ı Milli hudutları dışında kalan Türklerin, Türkiye’deki kardeşleriyle beraber son yüzyıla kadar Ortadoğu’nun gerçek sahibi ve yöneticisi olduklarını ifade etti.

Şandır, üçüncü olarak “adına kıyamet dediğimiz bugün yaşananların anlamı, sebepleri ve muhtemel sonuçları” hususundaki görüşlerini ortaya koydu. Bugün yaşananların Türkleri Ortadoğu’dan çıkarma projesi olduğunu, belirten Şandır, bunun aşama aşama devam ettirildiğini, bunu görmekten aciz veya görmek istemeyen Türkiye iktidarlarının, Türk varlığının vazgeçilmez teminatı olan Suriye ve Irak Türklerini sahipsiz bıraktıklarını ifade etti.

Hepimizde, mevcut durum ve sonuçları konusunda bir korku, bir endişenin var olduğunu belirten Şandır,  durum ne olursa olsun, ne kadar vahim olursa olsun, Türk Milliyetçilerinin asla karamsar olmaya, ümitsiz olmaya hakları yoktur; yılmadan usanmadan hakkımızın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Şuna inanalım ki, Turan Yazgan’ın tabiriyle;  21 asır, Türk asrı olacaktır, diyerek sözlerini tamamladı.


Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.