Sekeller; Dünü-Bugünü ve Bağımsızlık Mücadeleleri

12 Mart 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, “Sekeller; Dünü-Bugünü ve Bağımsızlık Mücadeleleri” başlıklı konuşmasıyla, 11 Mart 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Romanya’nın Sekelistan Bölgesi’nde yaşayan, Saka-Hun kökenli Sekellerin varlık ve kimlik mücadelesinin gayretli savunucusu, ressam Julia David’i konuk ettik.

Julia David, doğduğu, çocukluğunun geçtiği ve ilköğrenimini aldığı Sekelistan’da yaşadığı ortama bilinçli olarak bakmaya başladıktan sonra, çevresindeki eşyayı, yaşam kültürü ve doğayı büyük bir dikkatle incelediğini, onlarda Sekellerin kimliğini ve ruhunun ayrıntılarını gördüğünü belirterek, bunu o gün bugün, Tanrı’nın kendisine verdiği resim yeteneğiyle işlemeye devam ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Julia David, sadece Sekelistan’la sınırlı kalmadığını 14 yıl yaşadığı Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası’nın gittiği her yöresinde kullandığımız eşya ve sanat eserlerinde Türk milletinin ortak çizgilerine sıklıkla tanık olduğunu, dahası bunun dünyaya katkılarını gördüğünü belirterek, sanatını ve çalışmalarını bu bilinçle devam ettirdiğini söyledi.

Romanya’nın ortalarında bir yerde 13.500 km kare bir alan ve 700.000 nüfusa sahip Sekel Bölgesinin tarihinin bugüne kadar yapılan araştırmalara ve Sekel hafızasındaki kanaate göre Sakalar/ İskitler, Avrupa Hunları/ Atila’ya kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu belirten David, bugün en belirgin bağlarının Macarlarla olsa da, bunun yakın yüzyıllardaki siyasî birliktelikle açıklanacağını, oysa Sekellerin daha bir kendilerine özel olduğunu ifade etti. David, Sekellerini geçmişlerinden bugüne dinî, sosyal, sanatsal birçok yerde tarihleri boyunca kullandıkları eski Türk abecesine benzer bir abeceleri olduğunu, bugün bile bunu yaşatıp yer yer kullanmaya devam ettiklerini belitti.

Julia David, konuşmasının devamında dağlık ve ormanlarla kaplı bir coğrafyaya sahip Sekelistan’ı; doğanın sunduğu harika gölleri, tuz tepeleri ve mağaraları, ilginç kanyonları; 1848’de Hasburglara karşı ayaklanan ve vatanları için can veren 300 Sekel kahramanını ifade eden ağaçtan işlenmiş sanat harikası anıtları, oymacılık sanatının zirvesine çıkmış Sekel kapıları, giyim kuşam, yeme içme gelenekleriyle tanıtmaya çalışarak, bizleri Sekelistan’ı yerinde görüp kendileriyle kaynaşmaya davet etti.

Konferans sonunda, dinleyicilerinden gelen soruları da cevaplamaya çalışan Julia David, siyasî hiçbir kaygısının olmadığını, amacının Türk dünyasının binlerce yıllık bir parçası olan Sekellerin varlığını, kimliğini, bildiği kadarıyla elinden geldiğince Türk kamuoyuna tanıtmak olduğunu vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.  

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.