Şamanizm ve Şaman İmgesi

12 Şubat 2017

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü konuşmalarımıza, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü 14.00’te, Yrd. Doç. Dr. Ebrar Akıncı’nın verdiği Şamanizm ve Şaman İmgesi başlıklı konferansımızla devam ettik.

Antropoloji alanında araştırmalarıyla tanıdığımız ve daha önceki yıllarda da Süleymaniye Kürsümüzde Moğolistan’daki Sengel Tuvaları arasında yaptığı çalışmalarının sonuçlarını bizlerle paylaşan Ebrar Akıncı, bu konferansında, Şamanizm’in ne olduğu, nasıl anlaşılması ve yaklaşılması konusunda ilmin ışığında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Birçok tanımları olduğunu belirttiği Şamanizm’i; “Merkezinde bir şamanın bulunduğu ve bu şaman denilen kişinin, ruhlar ve doğaüstü varlıklarla iletişim kurarak, bu yolla da toplumun sorunlarına çözüm bulması esaslı bir inanç sitemidir.” diye tanımlayan Akıncı, bu bağlamda  “tabu”, “totem” kelimelerinde olduğu gibi, Tunguzların kullandığı “çaman” kelimesinin de, kâşifler ve gezginlerce taşınarak Batılı ve Rus bilim adamlarınca, bağlamından koparılarak “şaman” şeklinde evrenselleştirildiğini söyledi.

Ebrar Akıncı; Shirokogorof, Lewis, Hoppal,  Strahlenberg, Messerschmidt gibi alandaki çalışmalarıyla tanınmış birçok bilim adamının bilgi, bulgu ve görüşleriyle desteklediği konferansının ilerleyen bölümlerinde Şamanizm’i bilimsel süzgeçten geçirerek, ana çizgileri ve değerlendirip açıklamaya çalıştı.

Şamanizm’in ilahî dinlerin misyonerleri tarafından çoğu zaman şeytanî inançlar olarak değerlendirildiğini ve bu şekilde muameleye tabi tutulduğunu belirten Akıncı, binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesinde bir inanç şekli olarak dar bir sahada da olsa toplumsal ihtiyaca cevap veren Şamanizm’in, son zamanlarda ortaya çıkan ve kafaları karıştıran, “Yeni Şamanlıkla/Şamancılıkla” karıştırılmaması ve kendi gerçeği içerisinde anlaşılmasının gereğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Konferans, dinleyicilerimizin Eski Türklerden bugüne, Gök Tanrı inancımızın ve bu inancımızın sonraki dinlerimize yansımalarının Şamanizm’le ilgisi üzerine ortaya koydukları görüşler ve Akıncı’ya sordukları soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.