Osmanlılar’da Vakıf Eğitim-Kültür Yapıları ve Mimari Gelişimleri

12 Mayıs 2015

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzün 2014-2015 Faaliyet Döneminin son konferansını, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü, “Osmanlılarda Vakıf Eğitim- Kültür Yapıları ve Mimarî Gelişimleri” konusunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay verdi.

Zeynep Ahunbay, yansı destekli konferansına, Türklerde eğitim-kültür yapılarının, Türkistan’dan başlayıp Selçuklular’daki, özellikle Anadolu Selçukluları’nın Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi önde gelen şehirlerindeki oluşum sürecini genel çizgileriyle özetleyerek başladı.

Ahunbay, konferansının devamında Osmanlı Türkiyesi dönemindeki eğitim – kültür yapılarını, “Medreseler”, “Sıbyan Mektepleri”, “Kütüphaneler” başlıkları altında, İstanbul ağırlıklı olarak banileri, mimarî tarzları, külliyelerdeki konumlanışları ve işlevleri açısından görseller üzerinde açıklayıp değerlendirdi.


Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.