Ortadoğu’daki Son Gelişmeler Işığında Türkiye

27 Nisan 2014

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Vehbi Baysan, 26 Nisan 2014 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde “Ortadoğu’daki Son Gelişmeler Işığında Türkiye” konulu bir konferans verdi.

Vehbi Baysan, Ortadoğu’daki gelişmeleri, “Arap Baharı” diye adlandırılan gelişmeler ekseninde değerlendirdiği konferansının önemli bir bölümünde,  bir taraftan Tunus’ta başlayıp Mısır, Libya, Yemen, Suriye, Bahreyn, Suudi Arabistan, Cezayir, Umman, Ürdün gibi birçok ülkede gerçekleşen değişim ve devrimleri özetlerken, bir taraftan da Türkiye’nin bu değişimlerin ve gelişmelerin neresinde olduğunu belirlemeye çalıştı.

Suriye’deki olayları biraz daha yakın olarak değerlendiren Baysan, Suriye’ye 877 km sınırı olan Türkiye’nin, olaylara yaklaşımının Avrupa ülkeleri gibi rahat olamayacağını, ister istemez doğal bir taraf konumuna düştüğünü belirterek, bütün bu kargaşalara ve belirsizliğe rağmen uyguladığı politikada başarılı sayılacağını iddia etti.

Diğer ülkelerden gelerek Suriye’deki çatışmalarda taraf olan güçlere de dikkat çeken Baysan,  özellikle sayıları 17.000 civarında olan İngiltere, Almanya gibi ülkelerin vatandaşı fanatik savaşçıların – büyük bir kısmı İslâm ülkeleri kökenli de olsa –   Suriye durulduktan sonra nasıl ve ne şekilde döneceklerinin, ilgili ülkeleri bir hayli endişelendirdiğini ifade etti.

Konferans, dinleyicilerden bazılarının, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gelişmeleri daha çok iç dinamiklerle izah etmeye çalışan Baysan’a,  son yıllarda Büyük Ortadoğu Projesi ve aynı istikâmetteki bazı planları yapanların bu gelişmelerdeki payının geri planda bırakılmasını veya görmezden gelinmesini doğru bulmadıklarını belirten katkıları ve Baysan’ın bu hususlara konuşması odaklı cevaplarıyla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.