Ön-Türklerin Tarihine Yeni Bir Bakış

11 Aralık 2016

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi faaliyetlerimize; 10 Aralık 2016 Cumartesi günü 14.00’te, Azerbaycan Eski Milli Eğitim Bakanı ve tanınmış teorisyen-akademisyen Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov’un konuşmacı olduğu “Ön-Türklerin Tarihine Yeni Bir Bakış” başlıklı konferansımızla devam ettik.

Turan Yazgan Hocamızın 1989 yılında Bakü’ye gittiği yıllardan başlayan yakın dostlukları bağlamında, özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında Azerbaycan Eğitim Bakanı iken, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültemiz ve Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin kurulmasına büyük desteği olan Celilov, bu hususlara işaretle Turan Yazgan’ın Türk Dünyasına üstün hizmetlerinin altını çizerek konuşmasına başladı.

Türk halkların tarihine dair bu zamana kadar Ural-Altay Teorisi, Yafes Teorisi, Güneş Dil Teorisi gibi birçok görüş ileri sürüldüğünü belirten Celilov, son zamanlarda buna Urmu Teorisi’nin eklendiğini, kendisinin araştırma ve bulguların ışığında, Türklerin ilkin anayurtları olarak Urmu Teorisini desteklediğini söyledi.

Bunların içinde en uzun savunulan teorinin Ural-Altay Teorisi olduğunu, sonra bunun içinden Ural’ı da çıkarılıp Altay Teorisi’ne dönüştürüldüğünü söyleyen Celilov; son 250 yıldır Türk tarihinin bu teori çerçevesi dışına çıkarılmadığını, oysa bunun gerçeği yansıtmadığını, bu teorinin, bugün Türklerin yaşadığı yurtların, onların asıl yurtları olmadığını göstermeyi amaç edindiğini iddia etti.

Feridun Celilov, Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları yerin Urmiye Gölü’nün güneyi odaklı; bugünkü Azerbaycan, Tarihî Mezopotamya, bugünkü Suriye Doğu Akdeniz yakaları gibi yerleri de kapsayan bir alan olduğunu belirterek, buradan 6500 yıl ve 4000 yıl öncesinde iki dalga halinde Orta Asya’ya, Kafkasya’nın kuzeyine, Anadolu’dan geçip Orta Avrupa’ya, Etrüskya’ya kadar dağıldıklarını söyledi.

Celilov, söz konusu İlk Türk yurdunda Kut Eli Devleti ( MÖ.2200-2109), Turuk Beyliği ( MÖ.19.yy-18.yy) Kuman Beyliği (MÖ. 15.yy-8.yy) Subar Beyliği (MÖ. 9.yy-7.yy) ve Saka Eli (MÖ. 8.yy-7.yy) devletlerinin olduğunu da dikkatimizi çekti.

Gidilen yerlerin yurt tutulması ve sonraki dönemlerde değişik sebeplerle ilk yurda dönüşlerin binlerce yıllar boyunca devam ettiğini belirten Celilov, bu ilk Türk yurduna bu süreçlerde başka kavimlerin de geldiğini; bu karışımı iyi tahlil edemeyenlerin, İlkin Türkler konusunda yanılgıya düştüklerini söyledi.

Celilov, konferansının ilerleyen aşamalarında, Türklerin ana yurtları ve bu yurttan dünyaya dağılımları hususundaki ortaya koyduğu Urmu Teorisi’ni, Saka Eli’nden Etrüskya’ya kadar runik yazı, mezar taşları, kullanılan eşyalar gibi somut deliller üzerinden eş ve artzamanlı bir şekilde karşılaştırmalarla izah ederek ispatlamaya çalıştı.

Konferans, Celilov’un dinleyicilerinin konuyla ilgili bazı sorularına ve karşı iddialarına verdiği cevaplarla sona erdi.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.