Mihrişah Valide Sultan Vakfiyesi

13 Mayıs 2018

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 14:00’te, uzun yıllar Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyeliği yapan ve vakıflar konusunda derin bilgi sahibi bir mümeyyiz olan Dr. Ahmet İnan, 35. Vakıf Haftası münasebetiyle “Mihrişah Valide Sultan Vakfiyesi” başlıklı bir konferans verdi.

Dr. Ahmet İnan, yılların verdiği birikimle, öncelikle Peygamberimiz Hz. Muhammed zamanından başlayan Türk-İslam vakıfçılığının, Türkler tarafından nasıl kurumsallaştırıldığına, Türk devlet yöneticilerinin ve eşlerinin bu konuda adeta birbirleriyle yarıştıklarına değindikten sonra, vakfın ne olup ne olamayacağı konusunda bazı açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Türkiyesi’nde mülkün Allah’ın olduğunu devletin bu mülkü kullandığını, memurunun aylıklarını toprağı kiraya verip bu kiralarla, kira gelirleri yetmeyince de mahkeme kararıyla toprak satıp verdiğini belirten İnan, bu toprakları satın alan yüksek ücretli memurların, devletin malından gelen bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu bilinciyle, Allah rızası için kamu yararına vakıf kurup bu gelirlerini vakfettiğini söyledi.

Padişahlar dahil olmak üzere, kim olursa olsun, vakfını tamamen kendi parası ve malıyla kurmak durumunda olduğunu belirten İnan, kimsenin devletin malıyla vakıf kuramayacağını belirtti. İnan, vakıfların her türlü inceliklerini gösteren bir senedi olduğunu, burada vakfın nelerden oluştuğunun ve nasıl kullanılacağının bütün ayrıntılarıyla belirtildiğini, vakfın yönetim kurulunun vakıf senedi doğrultusunda bu işleri yürüttüğünü söyledi.

III. Mustafa Han’ın eşi ve III. Selim Han’ın annesi olan ve yüksek düzeyde aylık gelire sahip olan Mihrişah Valide Sultan’ın, devlet siyasetine pek karışmadığını, sahip olduğu gelirlerini 1795’ten başlayarak çiftlikler, İstanbul’un çeşitli semtlerinde otuzdan fazla çeşme, adıyla anılan dört cami, Eyüp’te imarethane, sıbyan mektebi, çeşme, kütüphane ve türbeden oluşan külliye olmak üzere vakıflaştırdığını belirten Ahmet İnan; bunların işleyişi ve mali durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Günümüz Türkiye’sinde, araştırma ve bilgi eksikliği sebebiyle vakıflarla ilgili kavram ve uygulamalardaki yanlışlıklara da değinen Ahmet İnan konferansını dinleyicilerin sorularını cevaplayarak tamamladı.

Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.