KUZEY MAKEDONYA’DA OSMANLI YAPILARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

12 Mayıs 2024

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2023-2024 dönemi etkinliklerimize, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü 14.00’te, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Ersin Diko’nun verdiği “Kuzey Makedonya’da Osmanlı Yapılarının Dünü Ve Bugünü” başlıklı konferansımızla devam ettik.

İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi alanında doktora öğrencisi olan Kuzey Makedonyalı genç akademisyenimiz Ersin Diko konferansının girişinde Kuzey Makedonya başta olmak üzere Balkanlarda Türk varlığı üzerinde durdu.

Kuzey Makedonya’daki Osmanlı dönemi yapılarını daha iyi anlayabilmek adına Osmanlı fütuhatını iyi bilmemiz gerektiğine inandığını, Kuzey Makedonya’daki Türk tarihi ve kültüründen bahsederken sadece Osmanlı’yı anlamanın eksik olacağını, bu kültürün bölgede öncesinin olduğunu unutmamamız gerektiğini belirten Ersin Diko;  Osmanlı öncesi Türk halkları Avarlar, Peçenekler, Vardar Türkleri, Kumanlar gibi birçok eski Türk kavimlerinin bölgede binlerce yıllık güçlü bir konuma sahip olduğunun altını çizdi.

Konferansının devamında Osmanlı döneminden günümüze ulaşan veya ulaşamayan eserlerden bahsedip değerlendirmelerde bulunan Ersin Diko özet olarak şunları söyledi: 

“Osmanlı fetihleri sonrasında gelişmeye ve büyümeye başlayan Kuzey Makedonya şehirlerini çok kısa bir sürede Türk yurdu haline geldiğini görüyoruz. Artık fetihle beraber nice akınlar hep bu topraklar üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. 

Bu durum Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşları zamanına kadar devam etmiştir. 1912’den sonra Osmanlıların bölgeyi terk etmesiyle beraber buradaki eserler de hedef haline gelmiştir. Bu eserlerin yanı sıra burada yaşayan Türk toplumu da istenmeyenler arasında olmuştur.

Hedef konumuna düşen Türkler tek seçenek olarak göç etmek zorunda kalsalar da geride kalanlar, o dönemde olduğu gibi bugün de Osmanlı dönemi eserlerinin muhafızlığını yapmaya devam etmektedirler. Kuzey Makedonya’nın her köşesinde dağınık bir şekilde yaşayan Türkler, bölgede özellikle siyasi ve sivil toplum kuruluşları bağlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam etmektedirler. 

Osmanlı dönemi yapıları, Yugoslavya döneminde hak ettiği değeri bulamayan terkedilmiş eserler olmuşlardır. Bugüne baktığımızda bilinçli insanlar ve geçmişe göre sayıları artan tarihi eserleri koruma kurulları sayesinde olmaları gereken yere doğru ilerledikleri görülmektedir.”

Konferansımız, Kuzey Makedonya kökenli katılımcılarımız ve ilgili dinleyicilerimizin çok değerli katkılarıyla sona erdi. 

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.