Kuzey Irak Petrolleri ve Türkmenler

18 Şubat 2014

22 Şubat 2014 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde Kuzey Irak Petrolleri ve Türkmenler konusunu ele aldık. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Dr. Nefi Demirci ve Irak Türklerinin haklarının uluslararası düzeyde duyurulması ve savunulmasında önemli faaliyetleri olan Dr. Cüneyt Mengü’nün konuşmacı olarak katıldıkları konferansta, Mengü’nün bu haftanın başında yayımladığı Kerkük ve Türk Sevdalısı Nefi Demirci adlı kitabının tanıtımı da yapıldı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, Türk Dünyası’nın meseleleriyle ilgili veri ortaya koyma işinin değişik toplantılarda yeterince yapıldığını belirterek, bu problemlerin nasıl çözüleceği hususunda öneri ve programların ortaya konmasının önemine dikkat çekti.

Dr. Nefi Demirci, Irak Türklerinin mücadelesine başladığından beri kendisine yüzlerce plâket, teşekkür, takdir verildiğini, bunların kendisi için değerli olduğunu, fakat sağlığında kendi adıyla, şahsında Irak Türklerinin davasını da anlatan bir kitap yazılmasının kendisi ve ailesi adına büyük bir onur mutluluk olduğunu belirterek, Dr. Cüneyt Mengü’ye şükranlarını ifade etti. Demirci, sözünün devamında, II. Abdülhamit Han’dan bugüne, Irak Türklerinin, temelinde dünya emperyalistlerinin Kerkük ve Musul petrollerine sahip olma ve benzeri hırsları yatan trajik tarihini özetledi.

Konuşmasında, Kürtlerin lideri Molla Mustafa Barzani’nin 1967’de İsrail ile işbirliği yapmasıyla başlayıp bugüne kadar Kuzey Irak’ta oynanan oyunlar ve Türkmenlerin bu oyunlar sonucu günden güne uğradıkları zulüm ve mağduriyetleri ele alan Mengü, bu hususta bir hayli aydınlatıcı bilgi verdi. Mengü, aşağı yukarı yarım asırdır Türkmenlerin haklarını Irak, Türkiye, Avrupa, ABD’de her türlü toplantı ve makamlar karşısında dile getirip, savunup çözüm aradıklarını, fakat günü kurtarmak adına kendilerine tanınan geçici haklar dışında, kalıcı bir konum/kimlik elde edemediklerini söyledi. Bunun temelinde, Türkmenlerin kendi içlerinde birlik sağlayamamış olmaları / sağlamalarına her zaman engel olunmasının yanı sıra, haklarının korunması hususunda çok güvendikleri Türkiye hükumetlerinin izlediği yanlış politikaların olduğunu belirten Mengü, haklarını elde etmek için her türlü mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Dr. Cüneyt Mengü, konferans sonunda tanıtımı yapılan kitabını imzaladı.



Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.