Kıbrıs Sorununda Son Gelişmeler

17 Şubat 2019

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te, Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosumuz Sayın Fahri Yönlüer, “Kıbrıs Sorununda son Gelişmeler” başlıklı konferans verdi.

Sayın Fahri Yönlüer, konuşmasına Kıbrıs adasının, 2. Selim Han zamanında 157ı’de Osmanlı Türkiyesi tarafından fethedilmesi, 1878’de 2. Abdulhamit Han zamanında İngiltere’ye kiralanması, 1914 yılında İngilizler tarafından tek taraflı ilhak edilmesi, 1923 Lozan Antlaşmasıyla Ada’nın İngilizlerde kalması, bu tarihten sonra Rumların Ada’yı Enosis idealiyle Yunanistan’a bağlamak isteyerek 1931’de ayaklanmaları ve ayaklanma İngilizler tarafından bastırılması,  1950 yılında Kıbrıs Rumlarının Birleşmiş Milletlere başvurarak Ada’nın Yunanistan’a bağlanması yönündeki reddedilen talepleri,  1955’te EOKA’nın kurulması, 1958’de TMT/Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulması, 1960’ta Türk, İngiliz ve Yunanlıların anlaşmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurmaları, 1963 sonlarında Makaryos’un Kıbrıs Türk halkını yok etme planlarıyla başlayan ve 1974 Mutlu barış Harekatı’na kadar geçen karanlık süreç de dahil olmak üzere kısa bir özetiyle başladı.

Makaryas’un, Türkleri baskı, zulüm ve değişik metotlarla Ada’dan uzaklaştırma oyunlarını yeterli görmeyen EOKA-B lideri Nikos Samson’un bir darbeyle makaryos’u devirip yönetime el koyması ve Türkleri yok etme planlarına Anavatan Türkiye’nin Garantörlük Antlaşması çerçevesinde “Dur!” demesi sürecinde kendisinin 12 yaşında olduğunu ifade eden Yönlüer, bu süreçte ailesi ve çevresiyle beraber tanık oldukları ve bire bir yaşadıkları acı olaylarla ilgili bir dizi hatırasını da dinleyicilere aktararak, Kıbrıs Türkünün bugünlerin kazanmak için çektiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük’ten aldığı Kıbrıs Bayrağını ömrünün sonuna kadar onurla taşıyan efsane önderleri Rauf Raif Denktaş’ın, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra yürüttüğü diplomasi mücadelesinin, anlaşma niyetinde olmayan ve hep Enosis hayaliyle yaşayan Kıbrıs Rumları tarafından kabul görmemesi sebebiyle, önce Kıbrıs Türk Federe Devleti daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirten Yönlüer,  Kıbrıs Rumlarının ve destekçileri Yunanistan, Avrupa Birliği ile diğerlerinin bu gerçeği de görmezden gelerek Kıbrıs Türklüğünün önünü kapadıklarını söyledi.

BM, AB, hatta Türkiye Devleti ve Kıbrıs Türklerinin de alet edildiği bir Annan Planı’yla Kıbrıs Türklüğünün tekrar karanlık ve zulüm sürecine sürüklenme dönemini, Yüce Tanrı’nın yardımıyla Kıbrıs Rumlarının doymaz hırsları sebebiyle plana hayır demeleriyle atlattıklarını söyleyen Yönlüer,  Sayın Rauf Denktaş’ı kahreden türlü diplomasi oyunları ve iç desteklerle Avrupa birliğine üye olan Kıbrıs Rum Kesimi’nin, bu avantajını, zaman zaman Türklerin gafil yönetiminden de faydalanarak Kıbrıs’ın tümüne hakim olmak için büyük bir koz olarak kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Fahri Yönlüer, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın, Orta Doğu’da başına büyük çoraplar örülmeye çalışılan Türkiye’nin son yıllardaki duyarlı politikalarına rağmen, Orta Doğu’da bozulan dengeleri, İsrail, Mısır başta olmak üzere, dünya sömürgenleri ABD, Fransa ve benzeri ülkelerle askerî ve ekonomik işbirliğine girerek kendi lehlerine çevirme gayretini görmezden gelemeyeceğimizi söyledi.

Kıbrıs’ın tarih boyunca stratejik konumunu hiç yitirmediğini ve ortasında durduğu Doğu Akdeniz’in altındaki petrol ve zengin doğalgaz rezervleriyle dünya sömürgenlerinin iştahını kabarttığını belirten Yönlüer, yakın tarihin de apaçık gösterdiği gibi, Kıbrıs Rumları ve arkasındaki Yunanistan’ın, Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk varlığı görmek istemediklerini ve  Ada’nın tamamına hakim olmak/ diğer adıyla Enosis istediklerini göremeyen Türk politikalarının, Kıbrıs Türk varlığının, dahası Türkiye’nin varlığının tehdit altında olduğunun farkında olmadıklarını vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Konferans sonunda söz alan Kıbrıs Türklüğünün kara günlerindeki TMT Komutanlarından ve Kıbrıs davamızın önde gelen savunucularından Yakan Cumalıoğlu ile Türkiye Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, Kıbrıs Sorunumuzla ilgili önemli tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Genel Başkanımız Közhan Yazgan, Türk Dünyası’nın önemli davalarından Kıbrıs Sorunu hakkında aydınlatıcı bilgiler veren K.K.T.C. İstanbul Başkonsolosumuz Fahri Yönlüer’e, vakfımızın teşekkür belgesinin yanında, ilmi yayınlarından Prof. Dr. Faruk Sümer’in Oğuzlar ile Dr. Muhsin Kadıoğlu’nun Kızıl Elma adlı kıymetli eserlerini takdim etti.

Etiket:

Kategori: Genel, Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.