Kavim, Millet, İslamiyet

21 Ocak 2014

25 Ocak 2013 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde Prof. Dr. Yümni Sezen,Kavim, Millet, İslâmiyet” başlıklı bir konferans verdi.

Sezen, konuşmasına, kavim, millet ve İslamiyet’in kasıtlı olarak birbirine karıştırıldığını, özellikle dinin, Karl Marks’ın dediği anlamda olmasa da, bugün birileri tarafından Müslümanları uyutmak için afyon gibi kullanıldığını ifade ederek başladı.

Sezen, kavmi, yaratılıştan itibaren çoğalan insanlık ailesinden farklı ihtiyaçlarla kendi mizacında olanları da yanına alarak ayrılanların, binlerce yıl, bu birlikteliği koruyup geliştirerek; milleti ise, nüfusu ve nüfuzuyla rüştünü ispat eden kavimlerin, etki alanına aldığı kavimlerle devlet kurarak, ortak bir kültür geliştirerek ve onları ortak dinamiklerle hareket ettirerek oluşturduğunu söyledi. Sezen, bu manada tarihin erken döneminde milletleşen iki kavmin, Türkler ve Çinliler olduğunu belirterek, 19. yüzyıl Avrupa’sındaki milletleşme sürecinin etkisiyle oluştuğu söylenen ulus devlet yapılanmasıyla, yüzyıllarca ihmâl edilen millet kimliğimize sahip çıktığımızı vurguladı.

Devlet kavramının, en güzel şekilde milletle birlikte ifade edildiği zaman kıvamını bulacağını ve İmparatorluklardaki devletin ârızî olduğunu belirten Sezen, ümmet devletinin ise, hayâl edilse de,  gerçekte mümkün olamayacağını, İslam devleti denilen yapıların hep belli bir milletin üzerine oturduğunu, bu bağlamda gerçek toplumun millet, gerçek devletin de millî devlet olduğunu ifade etti.

İslâm dininin, vahiy, kültür ve ideoloji olarak üçlü bir kadro içinde değerlendirilmesi gerektiğini, bunlardan sadece biriyle tanımlanmasının doğru olmayacağını ifade eden Sezen, İslam’ın hem girdiği toplumda kültürleştiğini hem de girdiği toplumun kültürünü İslamlaştırdığını belirtti. Sezen,  İslam’ın, tek başına bir siyasi nizam, bir ekonomik sistem veya şu bu olmadığını; içinde ekonomik, siyasi ve başka birçok prensipleri barındıran ve girdiği toplumların bu alandaki yapılanmalarına ilkeler bazında yön veren bir çerçeve olduğunu ifade etti.

Sezen, konferansını, yanlış mecralara çekilmemek için, kavim, millet, İslâmiyet kavramlarının iyi bilinmesi gereğine vurgu yaparak tamamladı.Etiket:

Kategori: Süleymaniye Kürsümüz

Comments are closed.